Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
23.05.2022

 

Selleks, et tarbijatele oleks esitatud korrektne info ning tagatud oleks aus konkurents, korraldas Põllumajandus- ja Toiduamet jaemüüjatele ümarlaua, mille käigus selgitati  jaemüüjatele e-poodides alkohoolse joogi müügil kohustusliku  teabe avaldamise nõudeid ja erisusi.

Ümarlaual tutvustas kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist Kadri Pajur osalejatele kohustuslikku teavet, mis peab e-poes alkohoolse joogi müümise juures kindlasti avaldatud olema ja andis hea ülevaate e-poes  veini, puuvilja– ja marjaveini ning piiritusjookide seaduslike nimetuste nõuetekohase märkimise kohta.

„Kuna alkohoolse joogi puhul on tegu toiduga, siis  kehtivad sellele ka kaugmüügil toidualase teabe avaldamise nõuded, kuid teatud erisused,“ ütles Pajur.

„Alkohoolse joogi jaemüügil tuleb e-poes koos müügihinnaga avaldada alkohoolse joogi liik ja  nimi,“ sõnas Pajur ja lisas, et esitatud kohustuslik teave peab olema e-poes kindlasti esitatud ka eesti keeles.

Pajur tuletas meelde, et kaupade kohta esitatud teave peab olema tõene, vastama nõuetele ega tohi olla tarbijat eksitav. „Kohustuslik info peab kättesaadav olema ka e-poes, et tarbija saaks alkohoolse joogi ostmisel teha teadliku valiku enne lõplikku ostu sooritamist,“ rõhutas Pajur.

„Kohustuslik on e-poes kuvada alkohoolse joogi nimetus; joogi tootmisel või valmistamisel kasutatav allergiat või talumatust põhjustav mis tahes koostisosa või abiaine; joogi netokogus (vastavalt vajadusele liitrites, sentiliitrites, milliliitrites); mis tahes eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta; toidukäitleja nimi või ärinimi ja aadress; päritoluriik või lähtekoht (kui selle puudumine võib tarbijat eksitada; (viinamarja)veinide puhul kohustuslik); tarvitamisjuhis, kui ilma selleta oleks toidu asjakohasel viisil tarvitamine keeruline ja tegelik etanoolisisaldus mahuprotsentides (…%vol); vahuveini, gaseeritud vahuveini, kvaliteetvahuveini või aromaatse kvaliteetvahuveini puhul märge suhkrusisalduse kohta (kindlaksmääratud termin, nt kuiv, magus); geograafilise tähisega alkohoolsete jookide puhul ka selle kaitstud nimetus ,“ loetles Pajur kohustusliku teabe kuvamise nimekirja.

Pajur pani jaemüüjatele südamele, et e-poes peab alkohoolse joogi müügil kohustuslik teave olema tarbijatele esitatud enne ostu sooritamist; kohustuslik teave, sh seaduslikud nimetused (liigid) ja nimed peavad olema korrektselt kirjas ning esitatav teave ei tohi tarbijaid eksitada.

*Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) teostab riiklikku järelevalvet toiduohutuse, alkoholi määratlemise, kirjeldamise, müügiks esitlemise ning riikliku alkoholiregistri toimimisega seonduvate nõuete täitmise üle.

Recommended Posts