Põllumajandusuuringute Keskus
PRESSITEADE
20.05.2022

 

„Kuigi taimiku kasv on sellel aasta aeglane ja Eesti eri paigus erinev, eeldame siiski, et 21. nädalal on rohukasv seire alustamiseks piisav,“ on söötade ja jääkide labori peaspetsialist Ann Akkoptimistlik. „Esimesed andmed plaanime meie kodulehel üle panna 25. mail.“

Kvaliteetse ja suurima võimaliku toiteväärtusega loomasööda valmistamisel tuleb põllumajandustootjal lähtuda nii oma piirkonna ilmastikust kui ka heintaimede liigilisest koosseisust.

Siloseire käigus võetakse proovid Eesti eri piirkondadest ja vaadeldakse erinevaid põllukultuure: kõrrelised (põldtimut, aruheinad, karjamaa-raihein) ja liblikõielised (ristik, lutsern) ning nende segukülvid kõrrelistega.

PMK söötade ja jääkide laboris määratakse rohuproovist kuivainesisaldus, kuivaine seeduvuse protsent ning kuivaine proteiini-, happekiu- ja neutraalkiusisaldus.

Iga nädal avaldatavaid analüüside tulemusi kommenteerivad Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadurid Sirje Tamm, Priit Pechter ja Heli Meripõld.

Siloseire jaoks vajalikud proovid võetakse 23. mail, 30. mail, 6. juunil ja 13 juunil. Nende põhjal pannakse kokku konkreetse nädala sileerimisinfo, mis avaldatakse PMK veebilehel igal kolmapäeval kuni jaanipäevani.

Siloseire tulemused: https://pmk.agri.ee/et/laborid/siloseire

Lisateave:
PMK söötade ja jääkide labor
tel 672 9120
ann.akk@pmk.agri.ee

Recommended Posts