Pressiteade
20.  juuni 2019

Pindala- ja keskkonnatoetusi taotleb tänavu 14 631 põllumajandustootjat

2. maist 17. juunini laekus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) 14 632 taotlust pindalatoetuste ja maaelu arengukava (MAK) loomatoetuste saamiseks. Seda on 258 taotlejat vähem kui möödunud aastal. Taotlusalune pind hõlmab kokku ligi miljon hektarit. Kokku on erinevaid toetuseliike 17.

Otsetoetuste eelarve on sel aastal  143,9 mln €, üleminekutoetuste eelarve 4,5 mln €, ja MAK pindala- ning loomapõhiste toetuste eelarve 60,5 mln €.

Vastusvõtu põhiperioodil ehk 21. maiks laekus 13 730 taotlust, 902 taotlust esitati hilinenult ning nende puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Ühtset pindalatoetust taotles 14 291 taotlejat 966 000 hektarile, mis on 4000 hektarit rohkem, kui möödunud aastal.

Maaelu arengukava toetusmeetmetest taotles keskkonnasõbraliku majandamise toetust 1434 taotlejat 448 000 hektarile, mahepõllumajandusele üleminekutoetust ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust kokku 1910 taotlejat 199 000 hektarile. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetust taotles 850 taotlejat 32000 hektarile.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell: „Soovitame taotlejatel jälgida taotletud toetuste nõuete tähtaegu ja teavitada PRIAt aegsasti, kui mõne nõude täitmine ei ole mingil põhjusel võimalik. Selleaastaste oluliste tähtaegade meeldetuletustabel on leitav meie koduleheküljelt.“

PRIA asub laekunud taotlusi menetlema, samuti algavad peatselt kohapealsed kontrollid, mis kestavad hilissügiseni. Kogu vajalik info on PRIA kodulehel www.pria.ee (Toetused -> Taimekasvatus / Loomakasvatus), samuti saab helistada otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Otsetoetuste ja üleminekutoetuste ühikumäärad kinnitatakse 1. detsembriks, otsused toetuste kohta 10. detsembriks. MAK toetuste maksimaalsed ühikumäärad on kehtestatud meetmete määrustes, otsused toetuste kohta kinnitab PRIA 10. veebruariks 2020.

Recommended Posts