Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
27.05.2021

 

Põllumajandus- ja Toiduamet annab teada, et piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise määrus on muutunud. Muudatused on ka nimede nö eestindamisel.

Nüüdsest tuleb piiritusjookide tootjatel jälgida kategooriate nimetuste muudatusi, nt „õuntest valmistatud kange alkohoolne jook“ asemel on nüüd „õunasiidrist valmistatud piiritusjook“.

Teatud piiritusjookide kategooriate juurde on lisatud, et neid võib lõppmaitse ümardamiseks magustada teatud normini ehk kindlaks on määratud lõpptootes sisalduv magusainete kogus invertsuhkruna (nt viina puhul ei tohi lõpptoode sisaldada invertsuhkrus väljendatuna üle 8 grammi magusaineid liitri kohta). Samas on ka piiritusjooke, mida ei tohi magustada isegi mitte maitse ümardamiseks (nt whisky). Piiritusjoogi alkoholiregistrisse kandmisel tuleb esitada ka analüüsitulemus magusaine sisalduse kohta, mille lõpptootes on reguleeritud magusainete kogus.

Muudatuste kohaselt võib piiritusjoogi seaduslikule nimetusele lisada üldtuntud nimetuse, mida teatakse joogi nimetusena liikmesriigis, kus seda müüakse, ilma tarbijat eksitamata ning vajaduseta täiendavalt selgitada. Nt seaduslikule nimetusele „whisky“ või „whiskey“ võib lisada Eestis üldtuntud nimetuse „viski“ . Seaduslikku nimetust märkimata jätta ei tohi.

Lisaks tuleb piiritusjookide tootjatel jälgida, millal võib kasutada mõisteid „segu“, „segamine“, „segatud“ ja „miksitud“ või „miksitud piiritusjook“.

Kursiivkirjas kirjutatud piiritusjookide kategooriad, mida ei tõlgita on nt whisky, brandy, gin, akvavit, bitter. See on ka põhjus, miks nt seadusliku nimetuse „brandy“ puhul peab kindlasti selle märgistusel või esitlemisel (nt reklaamlehel) olema kirjas „brandy“ ning seda nimetust võib täiendada üldnimetusega „brändi“. Geograafilisi tähiseid ei tohi samuti tõlkida, nendeks on näiteks Calvados, Cognac, Armagnac.

„Määruse 2019/787 nõuetele mittevastavate, kuid määruse (EÜ) nr 110/2008 nõuetele vastavate ja enne 25. maid 2021 valmistatud piiritusjookide turule laskmist tohib jätkata kuni varude ammendumiseni“ selgitas alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve peaspetsialist Kadri Pajur.

Põllumajandus- ja Toiduamet juhib piiritusjookide tootjate tähelepanu, et alates 25.05.2021 kohaldatakse uut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL ) 2019/787, 17. aprill 2019.
Enamus määruses 2019/787 sätestatud nõuetest olid välja toodud ka määruses 110/2008 ning selle rakendusmääruses 716/2013, kuid teatud sätteid on ka muudetud/täiendatud/rohkem piiritletud.
Piiritusjookide erinõuded on sätestatud 2019/787 I lisas.
Piiritusjookide kategooriate üldnõuded on sätestatud 2019/787 art 7.
Piiritusjookide definitsioon on kirjas 2019/787 art 2.
Piiritusjookide kirjeldamine, esitlemine ja märgistamine ning piiritusjookide nimetuste kasutamine muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel on reguleeritud 2019/787 II peatükis ehk artiklitega 9-16.
Piiritusjookide seadusliku nimetuse esitamine on sätestatud 2019/787 art 10.
Piiritusjookide liitnimetuste kasutamine 2019/787  art 11 ja art 12.

Recommended Posts