Maaeluministeerium
PRESSITEADE
26.05.2021

 

Maaeluministri käskkirjaga jaotati LEADER kohalike tegevusgruppide vahel Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 muudatusega lisandunud 34,5 miljonit eurot. 

MAKi pikenemise tulemusena ning COVID-19 kriisi tagajärgede leevendamiseks loodud taasterahastu kiire rakendamine tagab maapiirkondade edasiseks arendamiseks vajalikud täiendavad eelarvelised võimalused. „LEADER meede põhineb kohalikul algatusel, mis annab meile võimaluse jõuda kõige lähemale tegelikele vajadustele maapiirkonnas. Seetõttu on oluline tagada meetme sujuv rakendamine ka üleminekuaastatel,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse.

Lisanduvast eelarvest 4,6 miljonit eurot tuleb Euroopa Liidu taasterahastu vahenditest, mis on otseselt seotud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi mõju leevendamiseks ning tagajärgedega tegelemiseks.

„Oleme kindlad, et piirkondades on kõige parem teadmine, milliseid investeeringuid ja tegevusi on vaja teha, et käesolevast kriisist võimalikult kiirelt ja sujuvalt väljuda,“ sõnas Urmas Kruuse. Lisanduvate vahendite raames taotlusvoorude korraldamiseks peavad kohalikud tegevusgrupid uuendama kohalike arengustrateegiaid ning esitama need kinnitamiseks Maaeluministeeriumile.

Lisaks planeeritakse lisanduvatest vahenditest toetada ka programmiperioodiks 2023–2027 uute kohalike arengustrateegiate ette valmistamist.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi aluseks on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. Eesti tegutseb käesoleval programmiperioodil 26 kohalikku tegevusgruppi. 2020. aasta lõpuks oli LEADER meetme raames esitatud 6787 projektitoetuse taotlust, millest rahuldatud 3897 taotlust ning loodud üle 1200 töökoha.

Recommended Posts