Kartuli- ja köögiviljakasvatajad saavad 2017.a vihmase sügise tõttu koristamata jäänud saagi ja sellest tekkinud majandusliku kahju kompenseerimiseks 9.-12. aprillil PRIAst toetust taotleda.

Eesti riigieelarvest eraldati erakorraliseks toetuseks 515 000 eurot, sellest koristamata jäänud kartuli (v.a varajase kartuli) kasvupinna kohta 210 000 eurot ja koristamata jäänud avamaaköögivilja kasvupinna kohta 305 000 eurot

Avamaaköögiviljadeks loetakse aedhernes, aeduba, juurseller, kaalikas, lehtkapsas, lillkapsas, naeris, pastinaak, porgand, porrulauk, spargelkapsas (brokkoli), söögipeet ja valge peakapsas. Toetust võib saada isik, kes taotles ja kellele määrati 2017. aastal ühtset pindalatoetust või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust ning kelle taotlusalusel põllumaal jäi alates septembrist kartul või avamaaköögivili ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu koristamata.

„Selliseid taotlejaid, kes 2017.a said kaht nimetatud otsetoetust ja esitatud andmetel kasvatasid loetletud kultuure, on umbes tuhat,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell. „Kindlasti sai paljudel neist saak sügisel siiski koristatud ja neil pole põhjust seda toetust taotleda. Samas on nende kultuuride kasvatajate seas ka tootjaid, kellele võib erakorraline toetus koristamata jäänud saagi eest tõhus abi olla. “

Erakorralise toetuse saamise eelduseks on, et taotleja 2017.a esitatud taotluse menetlemise käigus kindlaksmääratud kartuli või avamaaköögivilja pindala on kokku vähemalt 0,3 hektarit ning alates septembrist jäi seal kartul või avamaaköögivili koristamata kokku vähemalt 0,3 hektaril. Minimaalne toetusõiguslik koristamata maa-ala peab olema vähemalt 0,01 hektarit. PRIA teeb enne toetuste määramist kontrolle nii administratiivselt kui ka valimi alusel kohapeal.

Erakorralise toetuse ühikumäärad selguvad taotlustes koristamata saagi kohta esitatud hektarite alusel. Kartuli ja köögivilja kohta kehtestatakse eraldi ühikumäärad. Toetused maksab PRIA välja 30. septembriks 2018.

Täpsemad tingimused toetuse saamiseks on maaeluministri määruses, mis ilmus Riigi Teatajas 4. aprillil. Selgitusi ja juhiseid toetuse ja taotlemise kohta saab PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/erakorraline2018, nõu võib küsida infotelefonil 7377 679.

PRIA soovitab esitada taotlused elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel. E-teenuste kasutamiseks on taotlejal vaja oma ID-kaarti koos PIN-koodidega või mobiil-IDd. Vajadusel saab e-PRIAs taotlusi esitada PRIA maakondlike teenindusbüroode kliendiarvutiteid kasutades.

Allikas: PRIA Pressiteade

 

Recommended Posts