Hea kartulikasvataja!

Seoses Maaeluministeeriumi koostatava põllumajanduse ja kalanduse  valdkonna arengustrateegiaga aastani 2030, on mõistlik ja vajalik ka kartulikasvatuses koos vaadata tulevikku ja mõelda lahendustele. Leiame, et kartulikasvatuse valdkonna tulevikuarengud on olulise  tähtsusega ja väärivad laiemat arutelu ja diskussiooni. Et seada siht  tulevikku, on vajalik sõnastada visioon ja ühiselt koondada mõtted meie valdkonna arenguks. Võta kaasa sõbrad, naabrid ja ka tänased konkurendid kellest võib saada tulevikus koostööpartner.

Seoses eeltooduga, palume teid osalema MTÜ Eesti Kartul poolt korraldataval kartulikasvatuse arenguseminaril 06.04.2018 kell 10:00-14.00 Tartus Eesti Maaülikooli peahoones (uuem valge maja) ruum 104

Päeva juhib professor Rando Värnik Eesti Maaülikoolist.

Kõik keda kartulisektori tulevik kõnetab on oodatud.

Recommended Posts