Maaeluministeerium

PRESSITEADE
14.05.2019

Ministrite kohtumise keskmes on põllumajanduspoliitika aruandluse lihtsustamine

Maaeluminister Mart Järvik osaleb täna, 14. mail Brüsselis toimuval EL põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, mille põhiteemad on ühise põllumajanduspoliitika tulevik, kliimastrateegia ja kaubandusküsimused.

Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul on teemaks uue perioodi EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendusmudeli väljakutsed. „ÜPP aruandlus peab olema võimalikult paindlik ja vähese halduskoormusega,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Lisaks on päevakorras pikaajalise kliimastrateegia põllumajandusaspektide arutelu. „Kliimaneutraalsuseni jõudmiseks on oluline senisest enam arendada biomajanduse valdkonda, leida tõhusaid lahendusi põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ning süsiniku sidumisel biomassis ja muldades. Põllumajandus on kliimaprobleemide leevendamisel osa lahendusest, “ lisas Järvik.„Samas on vähese süsinikuheitega majandusele üleminekul oluline hinnata kliimapoliitika meetmete majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid ning leida lahendused negatiivsete mõjude leevendamiseks, säilitades EL-i majanduse konkurentsivõime. Lisaks peab ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks olema ÜPP-le tagatud piisav eelarve.“

Komisjon teeb ülevaate kaubandusega seotud põllumajandusküsimustest, sh vabakaubandusläbirääkimistest kolmandate riikidega. 2019. a jaanuaris avaldatud komisjoni andmed EL põllumajanduskaubanduse kohta näitavad väga head aasta algust põllumajandustoodete kaubanduses, kus ekspordiväärtus on tõusnud juba neljandat aastat järjest ning jõudnud rekordtasemele 11,2 miljardit eurot.

Lisaks räägitakse kohtumisel uutest aretustehnikatest ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist.

Maaeluministrit saadavad nõukogu istungil Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonnajuhataja asetäitja Madis Pärtel.

Recommended Posts