Pressiteade
21.05.2020

15. maini sai esitada mesilaspere toetuse (TARU) taotlusi. Kõige rohkem taotlejaid oli Harju- ja Tartumaal.

TARU toetust sai esimest korda taotleda eelmisel aastal. Sel aastal suurenes taotlejate koguarv 50 mesiniku võrra. Taotletud mesilasperede arv on sel aastal veidi väiksem kui eelmisel aastal, aga ainult 172 pere võrra.

Tanel Trell, PRIA otsetoetuste osakonna juhataja: “Hea meel on tõdeda, et mesinikud on mesilasperede toetuse hästi vastu võtnud. Toetuse vajalikkust näitab ka taotlejate arvu suurenemine võrreldes eelmise aastaga.“

Vaata maakondade kaardilt, mitu mesinikku 2020. aastal TARU toetust taotles ning kui paljudele mesilasperedele toetust taotleti:

 

 

Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust, aitab kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele ning viib registriandmed vastavusse tegelikkusega. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2020. aastal on eelarve suuruseks 800 000 eurot. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2020. a.

Toetust antakse mesilasperede kohta, keda mesinik pidas põllumajandusloomade registri andmetel 1. mai seisuga 2020. a. Toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks mesilaspere ja ta peab pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini 2020. a.

Recommended Posts