Eesti Erametsaliit
Pressiteade
22. mai 2020

Elurikkuse päev! Metsaomanikel on oluline roll elurikkuse hoidmisel

Tänasel rahvusvahelisel elurikkuse päeval kutsub Eesti Erametsaliit üles tunnustama metsaomanike rolli elurikkuse hoidmisel. Säästev metsade majandamine tagab ühiskonnale vajaliku puidu ning aitab hoida metsade mitmekülgsust ja elurikkust muutuva kliima tingimustes.

Sel nädalal avalikustati Euroopa Komisjoni elurikkuse strateegia aastani 2030, millega sõnastati bioloogilise mitmekesisuse tegevusprioriteedid Euroopas ja globaalselt. Euroopa Metsaomanike Konföderatsioon (CEPF), mille liikmesorganisatsioon on ka Eesti Erametsaliit, tervitas strateegia eesmärki kaitsta ja edendada bioloogilist mitmekesisust. Küll aga on Euroopa metsaomanike hinnangul jäetud kasutamata võimalus ühildada metsanduse ja elurikkuse strateegiate tegevussuundi. Samuti pole arvestatud jätkusuutlike metsanduspraktikate positiivset mõju metsade bioloogilisele mitmekesisusele ja kliimamuutuste leevendamisele.

Elurikkuse kaitse on osa metsaomanike igapäevasest tegevusest. Uus elurikkuse strateegia jätab tähelepanuta metsaomanike seni tehtud töö ega tunnista nende rolli bioloogilise mitmekesisuse hoidmisel. Strateegias on küll püstitatud siduvad eesmärgid, kuid jäetud arvestamata mitmete oluliste küsimustega, näiteks metsade hooldamise positiivse mõjuga kliimamuutuste leevendamisele läbi puude süsiniku sidumise võime tõstmise. Samuti ei ole strateegias hinnatud seatud eesmärkide sotsiaalset ja majanduslikku mõju ega täpsustatud nende saavutamiseks vajalikke finantsinstrumente.

Ühiskond ootab metsadest väga erinevaid hüvesid ning säästev metsamajandus tagab erinevate looduse hüvede pakkumise tasakaalustatud moel. „Aktiivne ja jätkusuutlik metsamajandus hoiab meie metsad terved ja vastupidavad. Siiani näeme seda tõsiasja ning terviklikku lähenemisviisi multifunktsionaalsetele metsadele uues strateegias puuduvat,“ kommenteeris CEPF-i peasekretär Fanny-Pomme Langue kolmapäeval avaldatud teates.

Uues elurikkuse strateegias peab Euroopa ligi 16 miljonit metsaomanikku nägema kui partnereid, sest just nemad on bioloogilise mitmekesisuse hoidjad umbes 60% Euroopa metsades. Usaldus ja koostöö metsaomanikega võiks strateegiaga seatud eesmärkide saavutamisel olla üheks edu aluseks. Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa: „Eestis on umbes 100 000 metsaomanikku, kes pakuvad ühiskonnale lisaks puidule ka teisi looduse hüvesid, olles seeläbi partneriks ka elurikkuse hoidmisel. Kutsume Eestiski üles neid partneritena tunnustama ning looduskaitset ja muid metsaga seotud protsesse planeerima koostöös metsaomanikega.“

Euroopa elurikkuse strateegia raames kavatsetakse uuendada ka säästva metsamajandamise põhimõtteid, kuid seda paralleelselt järgmise EL metsastrateegiaga. Kuna säästva metsamajanduse põhimõtted peaksid metsaomanike hinnangul lisaks bioloogilisele mitmekesisusele arvestama ka piirkondlikke erinevusi maastikes ja elupaikades, austama omandiõigusi ning juhinduma parimatest ja vabatahtlikest tavadest, kutsus CEPF Euroopa Komisjoni üles koostama need suunised osana uuest metsastrateegiast.

Lisainfo:

Ando Eelmaa, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees
ando.eelmaa@erametsaliit.ee, tel 5667 1118

Recommended Posts