Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
04.03.2021

 

Mahepõllumajandusliku tootmise ja mesindusega alustajad saavad Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) esitada 10. märtsist kuni 12. aprillini tunnustamise taotluseid. Tunnustuse olemasoluta ei tohi tooteid mahedana turustada. 

Taotlusi on võimalik esitada ameti kliendiportaalis, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna piirkondliku esinduse ametnikule esitades või esinduses kohapeal, leppides kohtumisaja eelnevalt kokku. Koroonaviiruse levikust tulenevalt eelistame suhtlust elektrooniliste kanalite kaudu.

„Mahedana võib turustada üksnes tooteid, millel on vastav tunnustus. Kõigil käesoleval aastal mahetootmisega alustada soovivatel ettevõtjatel avaneb nüüd võimalus oma tegevus registreerida ja saada vastav tunnustus,“ ütles Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist Olvia Laur.

Tunnustust omavad ettevõtjad saavad mahepõllumajandusliku tootmise jätkamise taotlusi esitada PTA-le 10. märtsist kuni 15. juunini.

Toetusõiguslikud mahepõllud tuleb e-PRIAsse kanda hiljemalt 15. juuniks. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) mahepõllumajandusele ülemineku toetust taotlevad tootjad ei pea PTA-le põldude andmeid esitama, vaid saavad kliendiportaalis teha vastava märke.

PRIA-st toetust mittetaotlevad ettevõtted peavad kliendiportaali sisestama kogu põllumajandusmaa, sealhulgas poollooduslikud kooslused ja karjatatava mittepõllumajandusliku maa. Täiendava info ja vajalikud dokumendivormid leiavad ettevõtjad PTA kodulehelt.

Käesolevast aastast hakkasid kehtima mitmed õigusaktid, mis tõid kaasa muudatusi riigilõivude tasumisel mahepõllumajanduse seaduse alusel tehtavate toimingute eest. Riigilõiv koosneb edaspidi 62 euro suurusest püsiosast ja muutuvosast, mis sõltub kontrollitava maa suurusest. Selleks on edaspidi 1,5 eurot põllumajandusmaa hektari kohta või korjeala puhul 24 eurosenti hektari kohta. Riigilõiv võib ettevõtja kohta kokku ulatuda kuni 5000 euroni aastas.

Mahepõllumajandusliku seemne või vegetatiivse (nt kapsa- või tomatiistikud) paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turule viimisega tegeleval ettevõttel tuleb edaspidi tasuda riigilõivu 120 eurot.

Riigilõivu ja järelevalvetasude kohta leiate infot PTA veebilehelt.

 

Lisainfo:

Olvia Laur

PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist
olvia.laur@pta.agri.ee

Tel 503 8460

Recommended Posts