Maaeluministeerium
PRESSITEADE
15.12.2017

 

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile

Investeeringute elluviimiseks ja seda tõendavate kuludokumentide esitamiseks ette nähtud maksimaalset tähtaega pikendatakse seniselt kahelt aastalt kahe aasta ja kümne kuuni seoses halbade ilmastikuoludega 2017. aastal. „Kavandatava muudatuse tulemusel pikendatakse tegevuste elluviimise tähtaega kümne kuu võrra, et esimese taotlusvooru toetuse saajad saaksid kavandatud tegevused lõpetada,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Muudatus rakendub 2015. aastal toimunud esimeses taotlusvoorus toetust saanutele. „Pikemat tegevuste elluviimise tähtaega on võimalik kasutada vaid neil toetuse saajatel, kes on ajaks, mil taotluse rahuldamise otsuse tegemisest möödub kaks aastat, viinud kavandatud tegevused olulises osas ellu,“ ütles Tamm. „See tähendab, et taotlejatel peab olema kavandatud investeeringust tehtud osa, mis moodustab vähemalt 45 protsenti kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest.

2015. aasta esimeses taotlusvoorus rahuldati 31 taotlust kogusummas 5,9 miljonit eurot.  Selle aasta 2017. novembri keskpaiga seisuga, kui toetuste saajatel on kaks kuud aega ettenähtud tegevuste elluviimiseks, on määratud toetusest välja maksmata 1,8 miljonit eurot (30%).

Kokku on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetmele 4.3 ette nähtud 43,6 miljonit eurot.

MAK 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

 

Recommended Posts