EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT
PRESSITEADE
23.09.2019
Maal Elamise päev saab Sõmerul avalöögi
Kolmapäeval, 25. septembril korraldab Rakvere vald Sõmeru kandis Maal Elamise päeva näidisprogrammi, mille sarnaseid saavad kõik huvilised laupäeval näha 35 Eestimaa vallas.
„Näidisprogrammi külastajad saavad osa Veltsi Lasteaed-Algkooli õuesõppe tunnist, kus on läbi põimunud haridusasutuse ja kogukonna tegevused. Ubja külakeskuses on teine koostöönäide, kus noorsootöö, noortekeskuse ja sotsiaalkorterite pidamine on delegeeritud külaseltsile,“ raporteeris Rakvere vallavanem Maido Nõlvak. Samuti tutvutakse näidisprogrammi raames puidutöötlemisettevõtte FER Puit OÜga. Laupäevasel Maal Elamise päeval ootab Rakvere vallas külastajaid aga juba 18 asutust ja organisatsiooni. Sõmerul toimuval avaseminaril tutvustavad maaelu edendamise plaane nii rahvastikuminister Riina Solman kui ka riigihalduse minister Jaak Aab. Maaeluministeeriumi esindab põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.
„Toetan algatust Maal Elamise päev ja ka teisi inimesi maale kutsuvaid initsiatiive kahel käel,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „See missioon – viia eestimaalased taas maapiirkondadesse – ei ole kerge. Pole ju tänapäeval tegu konkurentsiga meie oma linnade, vaid kogu maailmaga. Samas saab paljude inimeste ideaal maal elamisest täituda, kui kõrvaldada maale kolimise takistused. See tähendab, et lisaks kaunile elukeskkonnale meelitavad maale vajalik taristu, teenused, haridusasutused ja hädavajalik kaubandus,“ märkis Solman. Tema sõnul tuleb lastega peredele maal elamiseks vajalike tingimuste arendamist järjepidevalt jätkata nagu ka maal elamise võimaluste tutvustamist.
„Riik pakub juba praegu mitmesugust abi erinevate regionaalsete toetuste näol, et inimene saaks soovi korral maale kolida. Ühe näitena saab tuua hajaasustuse programmi, mille vahendusel on riik toetanud maapiirkondades asuvaid perekondi 2,2 miljoni euroga aastas,“ tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab. „Osa inimesi kolib maalt linna töö tõttu. Seepärast viib valitsus riigipalgalisi töökohti maakohtadesse ja pakub kaugtöö võimalust. Otsime uusi võimalusi toetada töökohtade loomist ja eluaseme soetamist maapiirkonnas,“ lisas ta.
„Tänased väljakutsed maale asumiseks ei ole seotud üksnes teadmiste ja kutseoskuste arendamisega, vaid ka hoiakute kujundamisega maaelu jätkumiseks ja arenguks. Oluline on, et jätkuks mitmekülgne kultuuriline isetegevus maal, et siinne koolivõrk säiliks, et säiliks põlvkondade järjepidevus külades ja valdades,“ ütles maaeluminister Mart Järvik Maal Elamise päeva sissejuhatuseks.
„28. septembril esmakordselt toimuv Maal Elamise päev loob kõigile maale elama asumisest mõtlevatele inimestele võimaluse tutvuda omavalitsuses pakutavate teenustega ning saada osa külakogukonna igapäevaelust,“ ütles sündmuse peakorraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk. Ta lisas, et päev on mõeldud ka kohalike elanike endi jaoks, sest vallad ja külad korraldavad põnevaid üritusi ning saab lähemalt kaeda nii oma
kui ka naabervalla asutustes pakutavat.
Maal Elamise päev on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on tõsta teadlikkust maal elamise eelistest ning tutvustada maapiirkondades pakutavaid avalikke teenuseid. Külastajatele avavad oma uksed 35 valda ja üle 500 asutuse, sh koolid, külamajad ja ettevõtted. Kogu info Maal Elamise päeva kohta on koondatud temaatilisele kodulehele. Valdades toimuva kohta saab infot aadressilt maalelamisepäev.ee/programm ning avatud asutused
leiab aadressilt maalelamisepäev.ee/kaart.
Lisainfo:
Krista Habakukk, Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige
tel 55533990
krista@kodukant.ee

Recommended Posts