Maaeluministeerium
PRESSITEADE
15.02.2018

Täna, 15. veebruaril koguneb Maaeluministeeriumis Eesti põllumajandusühistute esindajatest koosnev ümarlaud. See on esimene kokkusaamine kohtumiste sarjast, mille eesmärk on kujundada põllumajandusliku ühistegevuse arendamisele suunatud poliitikainstrumendid, võttes arvesse iga sektori eripära ja vajadusi.

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri Marko Gorbani sõnul tuleb ühistegevuse edasisel arendamisel arvesse võtta, et erinevates põllumajandussektorites on ühistegevus erinevas arenguastmes, mistõttu tuleb sekkumisloogikaid senisest oluliselt enam varieerida. „Selleks, et põllumeeste konkurentsivõime tarneahelas paraneks oleme juba sel perioodil erinevate meetmete raames ühistegevusele ja erinevatele koostöövormidele erilist tähelepanu pööranud, rakendades nii otseselt (nt tootjarühmade loomine, ühistulised investeeringud) kui ka kaudselt sellele suunatud meetmeid (eelistused kõrgemate toetusmäärade, toetatavate tegevuste või projektide hindamise osas),“ lisas Gorban.

Ümarlaual antakse osalejatele ülevaade plaanitavatest tegevustest, sh tutvustatakse Maaülikooli tehtavat uuringut, mis analüüsib põllumajandusühistute majandustegevust, juhtimisstruktuuri ja liikmeid. Uuringule järgneb sektoripõhiste töögruppide moodustamine, mille töö tulemusena kaardistatakse peamised probleemid, mis takistavad sektoris ühistute arengut, ning otsitakse ühiselt lahendusi koostöö edasiseks arendamiseks.  Töögruppides tehtud ettepanekuid võetakse arvesse tulevikus ühistegevuse arendamisele suunatud poliitikameetmete kujundamisel.

Recommended Posts