Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
17.01.2020

Kesk-Euroopas levib linnugripp

 Väga nakkav lindude gripp H5N8 on lisaks Poolale tuvastatud ka Ungaris, Slovakkias ja Rumeenias

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Hele-Mai Sammeli sõnul taudi Eesti lähiümbruses veel tuvastatud pole, kuid kindlasti ei tohi valvsust kaotada. „Hetkel näeme, et gripi kolded, mis on tuvastatud, asuvad Kesk-Euroopas. Kui aga linnugripi levikut ei suudeta peatada, siis kevadel saabuvad rändlinnud võivad gripi ka Eestisse tuua,“ selgitas Sammel.

Esimesed teated linnugripi puhangutest tulid Ida-Poola kalkunifarmidest ning Poola läänepoolsest osast munakanadel. Kahe viimase nädala jooksul on tuvastatud lindude gripp Ungaris, kus farmides on haigestunud pea 190 000 lindu. Samuti tuli teavitus Poola lääneosast Saksamaa piiri äärest 23 000 ja Rumeenia loodeosast pea 19 000 linnu nakatumisest. Slovakkia läänepiirkonnast tuvastati väiksem leid, kus nakatus üle 20 linnu.

„Kuna lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust, siis toob see kaasa suure majandusliku kahju.“ Lindudele ravi puudub. „Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse,“ kirjeldas Sammel gripi ohtlikkust. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.

VTA juhib inimeste tähelepanu, et kõnealuseid riike külastades ei käiks inimesed kohalikes farmides ning ei tooks Eestisse kaasa linde ja loomseid saadusi (nt liha, muna), mis võivad haigusetekitajat edasi kanda. Juhul kui on olnud kokkupuuteid lindudega Kesk-Euroopas, siis peab pesema ja desinfitseerima riided ja jalanõud enne Eestisse naasmist. Farmides käimiseks või lindude veoks kasutatud veokid tuleb puhastada ja desinfitseerida enne Eesti territooriumile liikumist.

Linnupidajatel soovitame oma lindude kaitseks rakendada järgmisi bioohutusmeetmeid:
– ära too välisriikidest linde või haudemune, mis võivad kanda nakkust;
– korralda sõidukite sisenemine oma territooriumil nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;
– ära luba kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse;
– ära luba välismaalt pärit isikuid linnukasvatushoonesse või lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;
– vaheta riided ja jalanõud ning pese ja desinfitseeri käed enne linnupidamishoonesse sisenemist;
– säilita ja hävita lindudelt pärinevaid saadusi nii, et kodu- ja metslinnud ei pääse neile ligi;
– aseta lindude joogi ja sööginõud sellisesse kohta, kus metslindudel puudub ligipääs;
– eralda haiged linnud tervetest, haiguse kahtluse korral teavita kohe loomaarsti;
– hoia karja juurde toodavad linnud eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veendu, et linnud on terved ning luba oma karja ainult terveid linde.

Recommended Posts