Maaeluministeerium
PRESSITEADE
24.05.2019

Kalandus ja vesiviljelus ootavad innovaatilisi ettevõtjaid

Maaeluministeerium saatis eelnõude infosüsteemi kaudu ministeeriumitele kooskõlastamiseks kalapüügi ja vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetuse määrused.

Kalapüügi innovatsiooniosaku toetuse ja vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetuse peamised eesmärgid on suurendada innovatsiooni abil sektori konkurentsivõimet ja majandustulemuste kasvu.

„Lisaks on toetuste eesmärk edendada tööhõivet keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse ja vesiviljeluse toetamise kaudu,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.

Toetuse abil saavad kalandus- ja vesiviljelussektori mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad koostöös teadus- ja arendusasustustega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistuste ületamiseks.

Toetusskeem on välja töötatud koostöös sektoriga ning mõlema toetuse maksimaalne suurus on 50 000 eurot taotluse kohta.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 20% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kalandussektori ettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga. Muudel juhtudel on omafinantseeringu minimaalne määr 50%.

Toetust saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) e-teenuse keskkonna kaudu ja toetusmeetme esimene taotlusvoor on plaanis avada sel sügisel. Taotlusvooru toimumise täpsem ajakava avaldatakse PRIA kodulehel.

Käesoleva aasta sügisel toimuva taotlusvooru eelarveks  on kavandatud kalapüügi toetuse jaoks 1 000 000 eurot ja vesiviljeluse jaoks 200 000 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.

Recommended Posts