Maaeluministeerium
PRESSITEADE
24.01.2020

Euroopa Komisjoni otsusel tuleb põllumajandusettevõttelt tagasi küsida EL-i konkurentsireeglitele mittevastav abi

Euroopa Komisjon tegi 24. jaanuaril ametliku uurimismenetluse tulemusel otsuse, et AS-ile Tartu Agro on antud ebaseaduslikku ja siseturuga kokkusobimatut riigiabi. Komisjoni otsusega kohustatakse Eestit abi andmine lõpetama ning nõudma abisumma abi saajalt tagasi.

Euroopa Komisjon uuris, kas riik on rentinud AS-ile Tartu Agro maad turutingimustel. Ministeerium on olnud seisukohal, et rendihind kujunes enampakkumise tulemusena ja on vastanud turutingimustele. Komisjoni täna pärastlõunal avaldatud pressiteatest nähtub, et komisjoni hinnangul ei vasta rendihind turutingimustele. Komisjoni otsuse tulemusena on riik kohustatud abi tagasi nõudma ja abi andmise lõpetama.

„Kuna Euroopa Komisjoni otsus on äsja tehtud ja sellega ei ole võimalik olnud põhjalikult tutvuda, siis hetkel ei ole kahjuks võimalik täpsemaid selgitusi anda. Analüüsime otsust ning seejärel selguvad järgmised sammud abi lõpetamise ja tagasinõudmise kohta. Teavitame kõigist järgmistest sammudest ka avalikkust,“ lausus Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

Taust

  1. 2000. a suvel kuulutas Põllumajandusministeerium välja eelläbirääkimistega pakkumise, et anda rendile riigi omandisse jäetud Tartu maakonnas Tähtvere vallas asuvad põllumaad üldpindalaga 3089,17 hektarit.
  2. Pakkumiste tulemusena sõlmiti 16. novembril 2000 ministeeriumi ja AS-i Tartu Agro vahel rendileping eelnimetatud põllumaade kohta 25 aastaks.
  3. 1. maist 2004. aastal, kui Eesti astus Euroopa Liitu, sai Eesti ELi siseturu osaks ja tekkis kohustus hakata järgima Euroopa Liidu konkurentsireegleid.
  4. Rendilepingut on rendiperioodi jooksul mitmel korral kaasajastatud, sh tõstetud on ka renditasu suurust.
  5. 2014. a suvel sai Euroopa Komisjon kaebuse väidetava ebaseadusliku riigiabi kohta, mida Eesti Maaeluministeerium andis ettevõtjale AS Tartu Agro, andes rendile põllumajandusmaa turuhinnast väidetavalt madalama hinnaga.
  6. Euroopa Komisjon hakkas seejärel juhtumit uurima ning alustas 2017. a ametlikku uurimismenetlust.
  7. Eesti on alates 2014. aastast esitanud komisjonile omapoolset teavet, olles seisukohal, et ebaseaduslikku riigiabi antud ei ole.
  8. 24. jaanuaril 2020 tegi Euroopa Komisjon ametliku uurimismenetluse tulemusel otsuse. Otsuse sisu, üksikasjad ja edasised tegevused Eestile hetkel teada ei ole.

Recommended Posts