PÕLLUMAJANDUSAMET
PRESSITEADE
15.06.2020 

Põllumajandusamet on alustanud iga-aastast viljapuu-bakterpõletiku seiret, mis kestab oktoobrini ning hõlmab nii visuaalseid vaatlusi kui ka proovivõtmisi laborianalüüsideks.

Viljapuu-bakterpõletik on roosõieliste puude ja põõsaste haigus, mille põhjustaja on bakter Erwinia amylovora. Seda peetakse üheks ohtlikumaks viljapuude haiguseks maailmas. Olulisemateks peremeestaimedeks on õunapuu, pirnipuu, pihlakas, tuhkpuu, viirpuu, ebaküdoonia.

Eesti on viljapuu-bakterpõletiku suhtes tunnistatud kaitstavaks piirkonnaks. Selline staatus antakse Euroopa Komisjoni poolt riikidele või piirkondadele, kus taimekahjustaja ei ole kohastunud ega levinud, kuid mille territooriumi see soodsate ökoloogiliste tingimuste tõttu ohustab.

„Kaitstava piirkonna staatuse hoidmiseks viib Põllumajandusamet igal aastal läbi viljapuu-bakterpõletiku seire, mille käigus kontrollitakse peremeestaimi puukoolides, viljapuuaedades, parkides, metsades ja mujal. Igal aastal võetakse proovid kõikides viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikuid tootvates puukoolides viljapuu-bakterpõletiku laboratoorseks määramiseks,“ ütles Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonna peaspetsialist Birger Ilau.
„Muuhulgas tähendab kaitstava piirkonna staatus ka seda, et Eestisse tohib tuua viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikuid vaid piirkondadest, mis on sellest kahjustajast vabad. Õunapuu, pirnipuu ja teiste peremeestaimede istikute küljes peab ka eraisikule turustades alati olema taimepass, millel peab kindlasti olema märge „PZ Erwinia amylovora“ või „PZ ERWIAM“,“ täpsustas Birger Ilau.

Viljapuu-bakterpõletiku kahjustus sarnaneb tulekahjustusega – õied, lehed ja viljad muutuvad pruuniks. Iseloomulikuks tunnuseks on piimvalge või kreemika bakterilima eritumine haigestunud taimeosadest. Väga tihti on nähtav ka nn karjusekepi  sümptom, mille puhul kõverduvad haigestunud võrsetipud 180° allapoole.

Eestis tuvastati viljapuu-bakterpõletik esmakordselt 2012. aastal, tõrjemeetmete rakendamisega kahjustaja edasine levik peatati ning kaitstava piirkonna staatus säilis. Teist korda tuvastati viljapuu-bakterpõletik Eestis 2019. aastal, nakatunud istikud on hävitatud ning kahjustaja leiukohtade läheduses tehakse sel hooajal intensiivset seiret.

Viljapuu-bakterpõletiku esinemise kahtlusest palume teavitada Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonda e-posti aadressiltaimetervis@pma.agri.ee

Lisainfo Põllumajandusameti veebilehel https://pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=133&sub2=205

Recommended Posts