25. augustil algab PRIAs põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Vastuvõtt toimub 25. augustist 1. septembrini. Tänasest 24. augustini saab e-PRIAs taotlusi eeltäita.

 Täna, 18. augustil avanes põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste eeltäitmine. Toetust saavad taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40-aastane isik.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb: „Algav taotlusvoor on alustavale tootjale heaks võimaluseks, et saada lisavahendeid investeeringute tegemiseks ja tegevuse alustamisega seotud muude kulude katmiseks. Palume äriplaan kindlasti väga hoolikalt läbi mõelda ning varuda aega selle täitmiseks.“

Avanev taotlusvoor on käimasoleval rahastusperioodil kuues ja toetuste jaoks on eelarves 4 miljonit eurot. Toetuse peamine eesmärk on hõlbustada noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning tõsta kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 24. novembril. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Täpne info toetuse tingimuste kohta on leitav meetme määrusest ja PRIA kodulehe toetuse lehelt. e-PRIA erinevate teenuste kasutamiseks on välja töötatud juhendid, mis on kättesaadavad nii e-PRIAs kui ka PRIA kodulehel.

Taotlejad saavad abi küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonilt 7377 678.

Tähelepanu! Palume taotlust täites ja esitades arvesse võtta, et 27.-29.08.2021 toimub e-äriregistri portaali ulatuslik uuendamine, millega seoses ei ole äriregistri teenused (äriregistri teabesüsteem sh XML ja x-tee teenused, Euroopa äriregister, ettevõtjaportaal) selles ajavahemikus kättesaadavad. Sellega seoses võib nimetatud perioodil esineda e-PRIAs tõrkeid taotluse esitamisel.

 

Recommended Posts