Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõuniku Ann Riisenberg’iga, on kokku pannud loomakasvatajatele abimaterjali. Abimaterjal peaks aitama paremini mõista ja aru saada põllumajandusloomade välitingimustes pidamise ning alates 2023. aastast kehtima hakkavatest nõuetest.

Tutvu abimaterjaliga siin: Loomakasvatajad ja Veeseadus_ETKL_abimaterjal 2021

Recommended Posts