Pressiteade
2. jaanuar 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet on 22 tegevusaasta jooksul põlluharijatele, kalameestele ning loomapidajatele välja maksnud üle 5 miljardi euro toetusi.

PRIA peadirektor Jaan Kallas ütleb: „Oleme jõudnud uude programmperioodi, PRIAl on uus arengukava – liigume uude toetuste maailma. Rõõm on tõdeda, et maal elavate inimeste toetamine jätkub, aga veelgi suurem rõõm on öelda, et tulevikus muutub toetuste taotlemine maaelu arendajate jaoks lihtsamaks ning teadmuspõhiseks. Tulevikus põhinevad toetused olemasolevate andmete põhjal tehtavatel tarkadel otsustel ning toetuste taotlemine muutub võimalikult suurel määral automatiseerituks. Juba 2022. aastal toimus esimene sündmuspõhine taotlusvoor ning sellest aastast hakkame otsetoetuste puhul rakendama pinnaseiret. Kõik need on sammud lihtsama toetussüsteemi poole.“

„Kindlasti ei saa ära unustada, et Eesti riik liigub oma tegevustes suurema toidujulgeoleku tagamise suunas ning koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste valdkonna asutustega anname ka meie sinna oma panuse. Aitäh kõigile klientidele ja koostööpartneritele edasiviiva koostöö eest! Tänan ka meie töötajaid, kelle igapäevase töö tulemusena jõuavad toetused võimalikult kiiresti klientideni ning seeläbi saab Eesti maaelu areneda ning säilitada oma elujõulisuse,“ lisab PRIA peadirektor.

Järgnevalt Eesti kaardilt on näha, kui palju toetusrahasid on Eesti maakondadesse 22 aasta jooksul välja makstud:

 

Recommended Posts