Maaelu Teadmuskeskus
PRESSITEADE
03.01.2023

 

Tööd alustas Maaelu Teadmuskeskus

Alates 1. jaanuarist alustas tööd riigi teadus- ja arendusasutus Maaelu Teadmuskeskus (METK), kuhu koonduvad Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) varasemad ülesanded. Uue asutuse direktor on Andre Veskioja.

Maaeluminister Urmas Kruuse näeb, et METKi loomine on vajalik osa valitsemisalas läbiviidavast riigireformist. „Me korrastame riigisisest valdkondlikku teadus- ja arendustegevust ning koondame kõik sarnased teadmised ühte kohta kokku,“ ütleb Kruuse. Ta leiab, et Maaelu Teadmuskeskus on valdkonna juhtiv teadus- ja arendusasutus.

„METK pakub põllumajanduse ja maaelu valdkonnas kvaliteetseid teenuseid. Tema ülesandeks saab tulevikus olema kogu põllumajanduse teadmiste ja informatsiooni süsteemi eestvedamine nii nõuande, teadmussiirde kui innovatsiooni osas. Läbi teadmistepõhise majandamise tagatakse toidujulgeolek ja jätkusuutlik toidutootmine,“ seletab Kruuse METKi vajalikkust.

Andre Veskioja sõnul on ETKI ja PMK liitmine suur meekonnatöö, kuhu on panustanud mõlema organisatsiooni töötajad. „Maaelu Teadmuskeskuse juhtkonnas jätkavad asedirektoritena senine PMK direktor Pille Koorberg ja asedirektor Andrus Rahnu. Mõlemad olid minuga samaväärsed kandidaadid loodava asutuse direktori ametikohale“, selgitab METKi vastne juht.

Teaduse valdkonna asedirektorina alustab tööd Marko Kass. „Arvestades põllumajanduse ees seisvaid väljakutseid, siis METKi järgmise kümnendi suurimaks ülesandeks saab olema kaasa aidata toidutoomisega kaasneva keskkonnamõju vähendamisele, kliimamuutustega kohanemisele ja elurikkuse säilitamisele“ ütles Kass. „Ma olen veendunud, et Teadmuskeskusest kujuneb nutikas partner soodustamaks riigi, teadusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd“, lisas Kass.

„Oleme saanud METKi meeskonda uuendustele avatud ja laia maailmavaatega asedirektori,“ ütles Veskioja.

„Tänu kahe asutuse liitumisele saab maaettevõtja endale partneri, kes on võimeline nõustama ning pakkuma innovatsiooniteenuseid kogu toidutootmise valdkonnas,“ kirjeldab uue asutuse võimalusi Pille Koorberg.

Andrus Rahnu kinnitab, et Maaelu Teadmuskeskus on usaldusväärne partner riikliku kontrollisüsteemi rakendamisel ja kindlalt on tagatud ka põldkatsete sõltumatu korraldamine.

 

Taust
1. jaanuarist 2023 alustas tööd Maaelu Teadmuskeskus (METK). Uus asutus täidab kõiki Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse seniseid ülesandeid. Liitmise käigus jääb alles asutuste senine taristu, peakontorid Sakus ja Jõgeval ning katsekeskused üle Eesti.

 

Kõik senised kontaktandmed jäävad mõneks ajaks kehtima, paralleelselt töötavad ka uued aadressid kujul eesnimi.perekonnanimi@metk.agri.ee.

Maaelu Teadmuskeskuse koduleht on metk.ee, kuid esialgu toimivad ka etki.ee ja pmk.agri.ee veebilehed.

Lisainfo:
Krista Kõiv
511 2562 | krista.koiv@metk.agri.ee
turundus- ja kommunikatsioonijuht
Maaelu Teadmuskeskus (METK)
J. Aamisepa 1, Jõgeva, 48309 Jõgeva maakond
www.metk.ee

Recommended Posts