Pressiteade
30. detsember 2022
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Põllumajandussektorile mõeldud erakorralise toetuse riigiabi on taotlejatele välja makstud

29. juunist 6. juulini sai esitada põllumajandussektorile mõeldud erakorralise toetuse taotlusi. Tänase seisuga on PRIA 1615 taotlejale riigiabina välja maksnud ligi 4 miljonit eurot. Erakorralise toetuse kohandamistoetus maksti taotlejatele välja septembris.

Erakorralise riigiabiga toetatakse veiseliha tootmist, köögiviljakasvatust avamaal, maasika- ja kartulikasvatust, köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatust köetavas kasvuhoones ning broileri-, munakana- ja vutikasvatust.

Järgnevas tabelis on välja toodud erakorralise toetuse riigiabi saajate arv ja määratud summad maakondade lõikes:

Veiseliha tootmise eest sai toetust 1188 taotlejat, avamaaköögivilja, maasika- ja kartulikasvatuse eest 392 taotlejat,köetavas kasvuhoones köögivilja, köögiviljataimede, maitsetaimede, maasikate või lillede kasvatamise  eest 20 taotlejat, broilerikasvatuse eest 3 taotlejat, munakanakasvatuse eest 87 ning vutikasvatuse eest 9 taotlejat. Kuna taotleja võis toetust taotleda mitmest valdkonnast, siis erineb erakorralise riigiabi saajate koguarv valdkondade summaarsest toetusesaajate arvust.

Recommended Posts