Pressiteade
13.jaanuar 2022

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on 21-aastase tegutsemisaja jooksul klientidele välja maksnud 4,5 miljardit eurot toetusrahasid. 2021. aastal maksti välja rekordiline 338 063 303 eurot ameti poolt vahendatud toetusi. Seda on üle 19 miljoni euro rohkem kui eelmisel aastal. Toetust maksti 2021. aastal ligi 21 500 kliendile.

PRIA peadirektori Jaan Kallase sõnul oli eelmisel aastal PRIA klientidele välja makstud toetussumma kogu PRIA ajaloo suurim aasta jooksul välja makstud toetuste kogusumma. „PRIA alustas tegevust aastal 2000 ja on pidevas muutumises. Algava uue programmperioodi raames oleme liikumas toetusi jagavast makseagentuurist maaelu digi- ja rohepööret toetavaid teenuseid pakkuvaks organisatsiooniks. Tahame saada Eesti põllumehele, maaettevõtjale ja teistele maaelu valdkonna esindajatele ning sellest huvitatutele heaks partneriks, kelle käest saab nii toetusi kui ka infot ja nõuannet,“ ütleb Kallas.

2021. aastal maksti toetusi põllumajandus-, metsandus- ja kalandusettevõtjatele, MTÜdele, avaliku sektori asutustele jmt kokku 93 meetmest. Otsuseid tegi PRIA kokku üle 64 000 taotluse põhjal.

Kõige enam toetusesaajaid oli Harjumaal (2491), järgnesid Võrumaa (2307) ja Pärnumaa (2294). Kõige suurem toetussumma kogunes aasta jooksul kokku Tartumaale, kus maksti taotlejatele välja ligi 42 miljonit eurot. Toetussummade jagunemine maakondade lõikes on toodud järgneval joonisel.

Nii nagu 2020. aastal, avati ka 2021. aastal mitmeid COVID-19 viiruse mõjude leevendamiseks mõeldud toetusi. 2021. aastal sai taotleda järgmisi erakorralisi meetmeid:

  1. Märtsis COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale
  2. Oktoobris COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale
  3. Detsembris COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus piima- ja sealihatootjale

 

Suurima maksete mahu moodustasid otsetoetused ligi 193 miljoni euroga, järgnesid maaelu arengukava (MAK) toetused ca 109 miljoni euroga ja riiklikud toetused (k.a COVID-19 mõjude leevendamiseks väljatöötatud meetmed) 18,2 miljoni euroga. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetusi maksti üle 14,7 miljoni euro, koolikavade toetusi üle 2,8 miljoni euro.

Recommended Posts