Maaeluministeerium
PRESSITEADE
13.01.2022

 

Vabariigi valitsus andis täna põhimõttelise heakskiidu ühendlabori loomise ettepanekule. Uus labor alustab plaani kohaselt tööd 1. jaanuaril 2023.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on ühendlabori loomine osa riigireformist. „Et riigi töökorraldus ja teenuste pakkumine oleks tõhusam, on vajalik läbi viia riigireform – riigi laborite ühendamine on osa sellest,” selgitas Kruuse.

Ühendlabor moodustatakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ning Terviseameti terviseohutuslabori Tartu labori, Kohtla-Järve labori ja Tallinna labori (välja arvatud nakkushaiguste labor) baasil.

„Laborite ühendamisel on mitu eelist – olemasolevaid seadmeid on võimalik rohkem kasutada ning pädevat personali tõhusamalt kaasata. Samuti on laborite ühendamisega võimalik investeeringuid edukamalt plaanida, teenuseid terviklikumalt arendada ja ka koostööd edendada,” tõi minister välja.

Kruuse sõnul toetab laboriteenuste koondumine ka toiduohutuse tagamist. „Praegu on toidutarneahela laboriteenused killustatud – nende koondamisel paraneb laboriteenus nii toiduohutuse järelevalve kui ka ettevõtete enesekontrolli jaoks.”

Ühendlabori loomisega paralleelselt jätkatakse ettevalmistusi Tartu laborimaja loomiseks, mille valmimist planeeritakse 2026. aastasse. „Tartu laborimaja valmimisega lõpetatakse amortiseerunud kinnisvara kasutamine, lisaks vähendatakse kulutusi laborite kinnisvarale ja selle haldamisele,” lisas Kruuse.

Et katta ühendlabori moodustamisega seotud vältimatuid ja ühekordseid kulusid, toetas valitsuskabinet Maaeluministeeriumi taotlust eraldada 2022. aastaks reservist 150 000 eurot.

Labor hakkab tegutsema Maaeluministeeriumi haldusalas. Teenuste arendamise strateegilist juhtimist jääb koordineerima ministeeriumiteülene laborite nõukogu.

Recommended Posts