PRESSITEADE
Eestimaa Talupidajate Keskliit
Eesti Aiandusliit

 

Pildi autor: Kersti Teenu
Pildi autor: Kersti Teenu

Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Aiandusliit pöördusid koalitsioonierakondade poole ettepanekuga luua võimalus põllumajandustootjatel osta elektrienergiat börsiväliselt õiglaste hindadega, mis põhineksid elektritootmise kuludel ja tootja põhjendatud kasumil.

Praegune elektribörsis süsteem, mis suuresti kujundab elektri hindasid on ebaõiglane ja ebamõistlik, ütles Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin „Kui aktsiabörsidel toimuvad tehingud kokkuleppe hinnaga, ehk juhul kui pakkuja müügihind ja ostja ostuhind kokku langevad, siis meie elektribörsil määrab hinna viimane pakkuja, mis loob võimalused hinnamanipulatsioonideks ning toob tarbijatele kaasa ebamõistlikult kõrge elektrihinna,“ selgitas Strastin. Ta lisas, et elektribörsihindade suured kõikumised näitavad ilmekalt seda, et börsihinnad ei põhine mitte tootmiskuludel, vaid hoopis muudel asjaoludel. Valitsus peab praeguses väga kriitilises olukorras ettevõtjatest elektritarbijatele jõuliste ja kiirete meetmetega appi tulema.

„Euroopa Liidu riigid on suures osas vastutavad ise oma riikliku energiapoliitika eest ja Euroopa Liidu reeglid lubavad liikmesriikidel võtta kasutusele erakorralisi meetmeid, et kaitsta tarbijaid kõrgete energiahindade eest. Ka Eesti on tänaseks loonud energiakulude hüvitamise meetme, mis peaks aitama kompenseerida keskmise sissetulekutega peredele suuri energiakulusid. Siiski on jäänud toetuseta olulised sihtrühmad, kes toetust vajavad, kuid hetkel nad ei kvalifitseeru selle meetme kaudu taotlusi esitama“ sõnas Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. Näitena tõi ta välja äriühingu või FIEde vormis tegutsevad väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjad.

Ilmselgelt toob elektri- ja teiste energiakandjate hinnatõus kaasa ka toiduainete hinnatõusu, mis annab hoogu niigi ebanormaalselt kõrgele inflatsioonile ja põhjustab kogu rahvale suuremaid kulusid. Toiduained ei ole mitte luksuskaubad, vaid rahvatervise huvides on, et meie elanikkond saaks piisavas koguses taskukohase hinnaga tervislikku ja mitmekülgset toitu. Seetõttu peaks riik võimaldama põllumajandustootjatele osta elektrienergiat õiglaste hindadega, mis põhineksid elektritootmise ja võrguteenuse kuludel ning elektritootja ja võrguteenuse osutaja mõistlikul kasumil, tõid välja organisatsioonid oma pöördumises.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Aiandusliidu ettepanekud koalitsioonierakondadele:

  • Võtta kiirkorras vastu käibemaksu seaduse muudatused, millega vabastatakse käibemaksust taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.
  • Läbi rääkida EL Komisjoniga, et lähtuvalt riigiabi raamistikust oleks võimalik kompenseerida energiakulusid FIE-dele ning väikese– ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes tegelevad toidu tootmisega, sõltumata neile varem selle raamistiku alusel osutatud riigiabist.
  • ELi heitekogustega kauplemise süsteemis tarbijatelt otse tasusid ei nõuta, kuid energiaettevõtted kannavad saastekvootide ostmise kulud tavaliselt tarbijatele üle. Ka Eesti kantakse elektri ostmisel need tasud üle lõpptarbijatele. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku, vabastada Eestis lõpptarbijad elektri ostmisel nendest tasudest ning kanda need riigi poolt või energiaettevõtete kasumi arvelt.
  • Põhilise probleemina ülimalt kõrgete ja samas ka volatiilsete elektrihindade kujunemisele näeme börsisüsteemi, mille tulemusena tarbijad on väga sageli sunnitud ostma elektrit palju kallimalt kui on elektri tootmise ja võrguteenuse tegelikud kulud ning elektritootja ja võrguteenuse osutaja mõistlik kasum. Selle süsteemi tõttu elekltritootjad ja võrgusteenuse osutujad rikastuvad ning paljud eraisikutest tarbijad vaesuvad ning ettevõtjatest tarbijate konkurentsivõime kannatab tõsiselt. Selle probleemi lahendamiseks teeme ettepaneku luua põllumajandusettevõtetele (aga ka teistele maapiirkodades tegelevatele ettevõtetele) võimalus osta elektrienergiat teatud mahus börsiväliste hindadega, mis sisaldavad elektrit tootmise ja võrguteenuse osutajate põhjendatud kulusid ning mõistlikus suuruses kasumit, kusjuures hinnad kuuluksid kooskõlastamisele Konkurentsiametiga.

 

Lisainfo:

Raimond Strastin
Tel. 525 9744
aiandusliit@ainadusliit.ee

 

Kerli Ats
Tel 5647 5660
kerli@taluliit.ee

Recommended Posts