Pressiteade

2. märtsil  algas PRIA loomakasvatuse toetuste taotluste vastuvõtt

2. märtsil algas PRIA loomakasvatuse üleminekutoetuste ja piimalehma kasvatamise otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal saab uue toetusena taotleda „Piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus“.

Nii üleminekutoetuste kui ka piimalehma kasvatamise otsetoetuste taotlusi võetakse vastu 2.-23. märtsini. Piimalehma kasvatamise otsetoetuste taotlusi saab hilinenult esitada kuni 17. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse määratavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Uue toetusena saab taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus asuvate piimalehmade kohta. Kes kasvatab piimalehmi nii mandril kui saartel, võib saada mõlemat toetust eeldusel, et ta täidab mõlema toetuse tingimusi.

Uuendus 2020. aastal on ka see, et mõlema piimalehma kasvatamise otsetoetuse puhul taotlusele loomade arvu ei märgita, piisab taotlemise märkest.

Piimalehma kasvatamise otsetoetused on Eestis mõeldud selleks, et pidurdada piimalehmade ja piimakarja kasvatajate arvu vähenemist.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul on loomakasvatussektori toetamine oluline komponent eestimaise toidu tootmise jätkuvaks tagamiseks.

Loomatoetusi saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Toetatavate loomaliikide, toetuste sisu ja saamise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

PRIA peadirektor otsustab loomakasvatuse üleminekutoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise hiljemalt 22. juuniks 2020 ja toetused makstakse välja 15. juunist kuni 30. septembrini 2020 ning piimalehma kasvatamise otsetoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise hiljemalt 10. detsembriks 2020 ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2020 kuni 30. juunini 2021.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab PRIA loomatoetuste ja pindalatoetuste infotelefonil 737 7679. Lisaks on võimalik külastada PRIA teenindusbüroosid, kus kliendid saavad kasutada kliendiarvuteid ning neid aidatakse e-PRIA kasutamisel. Teenindusbürood on avatud E–K kell 9–16.

Recommended Posts