PÕLLUMAJANDUSAMET
PRESSITEADE
30.08.2019 

1. septembrist täieneb taimetervise kontrolli alla kuuluvate kaupade nimekiri

Seoses rahvusvahelise kaubanduse kasvuga ning eesmärgiga vältida ohtlike taimekahjustajate jõudmist ja levikut uutele aladele täieneb alates 1. septembrist 2019 kaupade loetelu, millel peab Euroopa Liitu sisenedes olema kaasas fütosanitaarsertifikaat ja mis peavad läbima piiripunktis taimetervise ülevaatuse.

Kontrollialuste kaupade hulka lisanduvad mitmed puu- ja köögiviljad, näiteks papaia, maasikas, vaarikas, viinamari, avokaado jt.

Fütosanitaarsertifikaadiga peavad olema varustatud ka põllu-, aia- ja metsatöömasinad ning traktorid, mida on põllumajanduses või metsanduses kasutatud ning mida soovitakse tuua Euroopa Liitu.

Alates 1. septembrist 2019 jõustuva Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” muudetud tekstiga on võimalik tutvuda siinhttps://www.riigiteataja.ee/akt/101082019013

Fütosanitaarsertifikaat on taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervisenõuete kohasust tõendav dokument, mille väljastab eksportiva riigi pädev asutus rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt.

Lähem info:

Ülle Metsman
taimetervise ja aianduse osakonna nõunik
tel. 525 6224
ulle.metsman@pma.agri.ee

Recommended Posts