2
Jul

Käsiraamat “Põllukultuuride kahjustajad ja nende tõrje”

Juunis 2018 ilmus käsiraamat “Põllukultuuride kahjustajad ja nende tõrje”.

Käsiraamatut jagatakse Eesti Taimekasvatuse Instituudi poolt korraldatavatel üritustel.

Käsiraamat on kättesaadav ka elektrooniliselt: http://taim.etki.ee/taim/public/pdf/Trukised/Pllukultuuride_kahjustajad.pdf

Väljaandja: Eesti Taimeksvatuse Instituut

Käsiraamat on koostatud “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

KONTAKT

EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
Üksnurme tee 8, Saku, 75501 Harju maakond
Tel / Fax: +372 604 1783
E-post: info@taluliit.ee
www.taluliit.ee