Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
27.05.2020

Seire raames rändlindudelt võetud proovidest lindude grippi ei tuvastatud.

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Hele-Mai Sammel tõi välja, et seiret lindude gripi osas teostatakse igal aastal. „VTA võttis sel aastal koostöös Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja, Keskkonnaameti ja jahimeestega proove rändel olevatelt hanedelt eeskätt lindude rännuteede piirkondadest.“ Kuna Kesk-Euroopas on gripp laialt levimas, siis on oht, et haigus võib levida ka Eestisse. „Seireandmetele tuginedes võib öelda, et haigus pole Eestisse jõudnud,“ selgitas Sammel.

Eri liiki hanelistelt võeti kokku 35 seireproovi. „Kuigi ühtegi positiivset proovi pole tuvastatud, siis kindlasti ei tohi valvsust kaotada ning endiselt tuleb järgida bioohutusmeetmeid, et kaitsta oma kodulinde,“ rõhutas Sammel.
Linnupidajatel soovitame oma lindude kaitseks rakendada järgmisi bioohutusmeetmeid:

  • Võimalusel pea linde sisetingimustes. Juhul kui pead linde väljas, tuleb välistada nende kontakt uluklindudega kasutades lindude pidamisel välitingimustes aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala, katusealust söötmis- ja jootmiskohta;
  • too välisriigist linde või haudemune vaid pädeva veterinaarasutuse väljastatud sertifikaadi alusel;
  • korralda sõidukite sisenemine oma territooriumil nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;
  • ära luba kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse;
  • ära luba välismaalt pärit isikuid linnukasvatushoonesse või lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;
  • vaheta riided ja jalanõud ning pese ja desinfitseeri käed enne linnupidamishoonesse sisenemist;
  • munad, suled, tapasaadused jne tuleb säilitada või hävitada sellises kohas, kuhu ei ole ligipääsu kodu- ja metslindudel;
  • haiguse kahtluse korral teavita kohe loomaarsti, eralda haiged linnud tervetest;
  • hoia karja juurde toodavad linnud eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veendu, et linnud on terved ning luba oma karja ainult terveid linde.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioohutusmeetmeid enda lindude kaitseks.

Recommended Posts