Veterinaar- ja Toiduamet

PRESSITEADE

02.07.2019

Valmis elusloomade veoks ilma ennustav portaal

Eelmisel nädalal võeti kasutusele Veterinaar- ja Toiduameti ning Keskkonnaagentuuri ühise pilootprojektina valminud portaal. Selle abil on Eesti loomavedajatel ja järelevalveametnikel võimalik näha elusloomade veo teekonna kohta käivat ilmaprognoosi.

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaupi sõnul on portaali eesmärgiks anda nii loomade vedajatele kui järelevalveametnikele õigeaegset ja ühest infot prognoositavate ilmastikutingimuste kohta. „Portaali abil on võimalik vedu paremini planeerida või võtta kasutusele lisameetmed, et tagada loomade heaolunõuete järgimine kogu veo kestel. Hetkel on portaalis valitud üheks võimalikuks teekonnaks Eesti-Bulgaaria, sest seda trassi kasutatakse enim,“ selgitas Kaup.

Tänapäeval veetakse elusloomi tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvatesse sihtpunktidesse ning see teekond võib olla loomadele vaevarikas. „Kuna elusloomade pikamaavedusid mõjutab suurel määral väliskeskkonna temperatuur, siis on oluline seda võimalikult täpselt kogu teekonnaks ette prognoosida, eriti käesoleval ajal, mil Euroopat on tabanud järjekordne kuumalaine,“ lisas Kaup.

Veterinaar- ja Toiduameti üheks põhiprioriteediks on loomade heaolunõuete täitmise järelevalve. Loomade veol tuleb järgida heaolunõudeid ning vältida vigastuste teket ja loomade hukkumist. Portaal aitab nii järelevalveametnikel kui ka loomade vedajatel teekonda paremini planeerida.

Recommended Posts