PRESSITEADE
Põllumajandus- ja Toiduamet
30.06.2022

 

Eesti inimeste toidulaua ohutuse tagamiseks võtab Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) iga-aastaselt erinevatest toiduliikidest proove uurides nii saasteainete, veterinaarravimite, keelatud ainete ja taimekaitsevahendite jääkide esinemist, haigusetekitajate leidumist, raskemetallide sisaldust ning muid olulisi toiduohutuse näitajaid.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Merle Laurimaa sõnul võttis PTA 2021. a saasteainete seire käigus Eestis kasvatatavatest elusloomadest ja Eestis toodetud loomsest toidust1669 plaanilist proovi.

„Proove võeti piimast, meest, munadest, kalast, lihast, neerudest, maksast, karvadest, uriinist ja seerumist. Osa proove võeti ka elusloomadelt farmis,“ loetles Laurimaa ja lisas, et uuriti keelatud ravimite sh steroidide sisaldust, veterinaarravimite jääke, taimekaitsevahendite jääke, raskemetallide ja mükotoksiinide sisaldust.

„Kokku tuvastati üks nõuetele mittevastav tulemus ehk 0,06% kõikidest uuritud proovidest,“ ütles Laurimaa. Laurimaa sõnul leiti ühest kanamunaproovist toltrasuriilsulfooni, mis võis sattuda munasse lindude ravimise tulemusel. „Kohe peale nõuetele mittevastava tulemuse teadasaamist algatati müüdud kanamunade tagasikutsumine ja farmi suhtes järelevalvemenetlus,“ kinnitas Laurimaa.

Põllumajandus- ja Toiduamet viib igal aastal läbi riiklikku saasteainete seireprogrammi, et veenduda loomset päritolu toidu ohutuses nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu õigusaktide järgi.

Täiendavad andmed ja selgitused leiate aruandest, mis asub ameti kodulehel: Saasteainete seire toidus

Recommended Posts