Eile, 29. juunil, toimus Viljandis Eestimaa Talupidajate Keskliidu üldkoosolek, kus valiti järgnevaks kaheks aastaks uus keskliidu nõukogu.

Üldkoosolek valib iga kahe aasta tagant Talupidajate Keskliidule uue nõukogu, mis on üldkoosolekute vahelisel ajal liidu kõrgeimaks organiks. Järgmisel kahel aastal on Taluliidu nõukogu kuue liikmeline. Üldkoosolek valis nõukogusse Kalle Hamburgi (Raplamaa Talupidajate Liit), Marika Parve (Võrumaa Talupidajate Liit), Ants Aamani (Eesti Maakarja Kasvatajate Selt), Jaan Kiideri (Saaremaa Talupidajate Liit), Ando Eelmaa (Eesti Erametsaliit) ja Leila Kroonbergi (Valgamaa Põllumeeste Liit). Nõukogu esimehena jätkab Kalle Hamburg.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu üldkoosolekul osalesid liikmesorganisatsioonide esindajad. Lisaks organisatsiooni arendamise küsimustele oli päevakavas ka rohepöörde teemad. Ettekandega „Rohepoliitika, kestlik toidusüsteem ja roheülemineku teekaart“ esines Eesti Maaülikooli vanemteadur ja Vabariigi Valitsuse rohepoliitika ekspertrühma liige Ants-Hannes Viira. Aruteludes tõstatus ÜPP strateegiakava roll rohepöörde raames seatud eesmärkide saavutmisel. Tõdeti, et muret tekitab kallinenud hindade ja toetusmäärade suhe. Küsimus on, et kas tänases olukorras on ikka toetusmäärad piisavad ja motiveerivad, et põllumajandustootjad rakendaksid kõrgemaid keskkonnahoiu meetmeid, mis on vajalikud rohepöörde elluviimiseks.

22. jaanuaril 1989. aastal loodud Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) on suurima liikmeskonnaga põllumajandustootjaid, maaettevõtjaid ja erametsaomanikke ühendav esindusorganisatsioon Eestis. ETKL-i kui katuseorganisatsiooni liikmeteks on kohalikud ja regionaalsed esmatasandi organisatsioonid, üleriigilised ühingud ja tootjate ühistud. Eelnimetatud ETKL-i kollektiivliikmed, tänase seisuga 21 erinevat maamajandusega seotud organisatsiooni, katavad oma mitmekesisuses kogu Eesti põllu- ja metsamajandusliku sektori ning hõlmavad kokku ligikaudu 9000 üksikliiget. Lisaks talupidajate ja põllumajandustootjate ühendustele kuuluvad ETKL-i liikmete hulka ka Eesti Erametsaliit. ETKL-i kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, üldkoosoleku vahelisel ajal täidab kõrgeima organi ülesandeid  nõukogu.

 

Vasakult: Leila Kroonberg (Valgamaa Põllumeeste Liit), Ants Aaman (Eesti Maakarja Kasvatajate Selt), Kalle Hamburg (Raplamaa Talupidajate Liit), Marika Parv (Võrumaa Talupidajate Liit), Ando Eelmaa (Eesti Erametsaliit). Pildilt on puudu Jaan Kiider (Saaremaa Talupidajate Liit)

Recommended Posts