Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kutsub Sind osa võtma konverentsist Terve loom ja tervislik toit 2019 mis toimub 6. ja 7. märtsil 2019 Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).

Esimesel konverentsipäeval käsitletakse toiduteadusega seotud teemasid ning teisel päeval veterinaaria ja loomakasvatusega seotud teemasid.

Konverentsi programm on leitav aadressil http://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/ – programm täieneb jooksvalt.
Konverentsi lõuna- ja kohvipauside ajal on võimalus tutvuda stendiettekannetega. Konverentsil osalemine on tasuta. Kõik osalejad saavad ka konverentsi kogumiku.

Esimese päeva õhtul, 6. märtsil, on võimalus osaleda konverentsi ühisel koosviibimisel ja õhtusöögil kohvikus Werner (Ülikooli 11, 51003 Tartu), millel osalemiseks tuleb ennast kirja panna konverentsile registreerudes. Õhtusöögi hind inimese kohta on 25 €.

Konverentsile saab registreeruda kodulehel oleva vormi kaudu http://terveloomjatervisliktoit.ee/registreerimisvorm/

Registreerimise tähtaeg on 25.02.2019.

Konverentsil osalemise tingimused:

Konverentsi sihtgruppi kuuluvad ja osalema on oodatud põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud (sh valdkonna vastu põhjendatud huvi omavad eraisikud), maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena.

Juhime tähelepanu, et registreerimisvormi täitmine on eelregistreerimiseks ning ei taga osalemist konverentsil. Registreerimiste andmed vaadatakse üle konverentsi sekretariaadi poolt. Eeltoodud sihtgruppi kuuluvate registreerujate osalemine kinnitatakse sekretariaadi poolt täiendava e-kirjaga hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest.

Sekretariaadil on õigus sihtgruppi mittekuuluvate isikute registreeringud tagasi lükata. Sellesisuline teade saadetakse samuti e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates registreerimisest. Juhul, kui valisite registreerumisel ka õhtusöögi, palume automaatselt väljastatud arvet mitte tasuda enne kui teie osalemine on kinnitatud.

Osalemistingimuste ja arveldamisega seotud küsimustes palume vajadusel ühendust võtta konverentsi sekretariaadiga:

Konverentsi sekretariaat:
e-post: secretariat@publicon.ee
tel: 740 4095

Kohtumiseni märtsikuus!

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nimel,

Toomas Tiirats
direktor

Marko Kass
konverentsi korraldava komitee juht

* Konverentsi kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetusmeetmest.

Recommended Posts