Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
01.11.2019

Tänasest 15. novembrini saab e-PRIAs registreerida mesilasperesid.

Alates käesolevast aastast tuleb mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga. Sügisel talvituma minevate mesilasperede arv on oluline komponent mesindusprogrammi eelarve planeerimisel. Koos kevadise mesilasperede arvuga võimaldab see hinnata mesilasperede talvekadusid ning eelseisva meetootmise perioodi korjeperede arvu.

Samuti väheneb seeläbi mesinike halduskoormust, kuna mesilate arvu ei pea enam eraldi teatama Statistikaametile, kes saab need andmed nüüd põllumajandusloomade registrist. Seeläbi paraneb statistiliseks analüüsiks vajaliku teabe hulk põllumajandusloomade registris ning riigi ametiasutuste vaheline koostöö riigi statistikakohustuse täitmisel Euroopa Liidu Komisjoni ees.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin põhjendab mesilasperede registreerimise vajadust järgmiselt: „Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad ka mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avalikul veebikaardil. Julgustame kindlasti kõiki mesinikke oma mesilasperesid registreerima, et tagada mee kvaliteet ja mesilasperede turvalisus.“

Mesilasperede arvu teatamiseks on kõige mugavam kasutada e-PRIAt, aga andmeid võib esitada ka paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga.
Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ja e-post loomade.register@pria.ee. Abi saab küsida ka PRIA registrite osakonna infotelefonilt 731 2311.

Recommended Posts