Maaeluministeerium
PRESSITEADE
28.11.2018

Tamm rõhutas konverentsil ekspordi olulisust

Maaeluminister Tarmo Tamm tegi Tartus toimunud konverentsil „Põllumajanduse äriplaan 2019“ avaettekande, milles kõneles Eesti põllumajanduses valitsevast olukorrast ja suundumustest, ekspordist, impordist ja toetustest.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul peaks Eesti praeguses majandusarengu etapis ekspordile panustama: „Eksport on see, mis teeb meid rikkaks. Puhas loodus, toodangu kõrge kvaliteet ning toimiv ja tõhus järelevalvesüsteem on meil olemas.“ Tamm lisas, et Eesti põllumajandus- ja toiduainesektori konkurentsivõimet saab parandada mitmekesisemate ja tervislike toodete pakkumisega, mille järele on praegu juba üha suurem nõudlus. Samuti tuleks ministri sõnul leida uusi ekspordi sihtturge ning arendada uusi tooteid: „Mitmekesistada tuleks põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksporti, et juurde tuleks nii sihtturge kui ka ekspordiväärtust.“

Põllumajandussaadused ja toidukaubad moodustavad üldiselt 9‒10% Eesti ekspordist ning 10‒11% impordist. Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi puhul on viimase viie aasta jooksul peamiste eksporditavate kaubagruppide hulgas püsinud nisu, toorpiim, juust, leiva- ja saiatooted ning pagaritooted, oder ja kastmed. „Meie ekspordi struktuur viitab, et senisest enam tuleb põllumajandussaadusi väärindada Eestis kohapeal, luues seeläbi lisandväärtust ja pakkudes tööd meie inimestele Eestis kohapeal,“ sõnas Tamm.

Eesti põllumajandus- ja toidukaupade eksport on suhteliselt Euroopa Liidu keskne ning ligi 74% ekspordi väärtusest tuleb väljaveolt teistesse liikmesriikidesse. Peamised sihtriigid on Soome, Läti ja Leedu, kuhu viiakse ligikaudu pool eksporditavatest põllumajandussaadustest ja toidukaupadest.

Lisaks tõi maaeluminister ettekandes välja selle aasta põuakogemuse ja 2019. aastal antavad toetused. „Selle aasta põud pani põllumehed proovile ja tegelesime aktiivselt lahenduste leidmisega, kuidas kahjusid leevendada ja raskustesse sattunud põllumehi aidata. Just otsetoetused ja riiklikud üleminekutoetused peavad tagama põllumajandustootjatele stabiilse sissetuleku ka keerulistes olukordades. Seepärast on hea meel tõdeda, et 2019. aastal on põllumajandustootjatele otsetoetusteks suunatud summa 10 miljoni euro võrra suurem kui 2018. aastal. Kokku toetatakse 2019. aastal Eesti põllumajandust, maaelu ja kalandust kokku 349 miljoni euro ulatuses.“

Minister Tarmo Tamm andis konverentsil üle auhinnad Äripäeva põllumajandustootjate TOPi võitjatele. Esimese koha saavutas Pae Farmer OÜ, teise Väätsa Agro AS ja kolmanda Mangeni PM OÜ.

Recommended Posts