Maaeluministeerium
PRESSITEADE
25.05.2018

 

Tamm Leedus: meie eesmärk on toota säästlikumalt, efektiivsemalt ja tagada majanduslik heaolu

 

Maaeluminister Tarmo Tamm osales täna, 25. mail Leedus XIII Hiina ning Kesk- ja Ida–Euroopa riikide põllumajanduskaubanduse ja majanduskoostöö (16+1) foorumil.

„Põllumajandusele avaldatakse suurt survet suurendada ressursitõhusust ja vähendada selle mõju keskkonnale,“ ütles maaeluminister Tamm foorumil. „Minu arvates loob 16+1 koostöö võimalused ühendada meie jõud ja teadmised, et leida lahendusi ühistele probleemidele põllumajandussektoris.“

Kohtumisel arutasid Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide põllumajandusministrid innovatsiooni-, teadus- ja arendusalast koostööd põllumajanduses.

„Hiljuti avaldas OECD raporti Eesti innovatsioonist, põllumajanduse tootlikkusest ja kestlikkusest. See annab meile hea ülevaate, kus me peame enam pingutama, kuid samuti aimu, millistes küsimustes saaksime teha teiste riikidega paremat koostööd,“ lisas Tamm. „Näiteks rakendusteadusel on Hiinas väga tugev osakaal, seega Eesti võiks teha selles vallas Hiinaga rohkem koostööd.“

Osalenud ministrid kirjutasid alla ühisdeklaratsioonile, milles rõhutatakse vajadust parandada 16+1 initsiatiivi teadusalast koostööd ning kogemuste vahetamist, samuti vajadust suurendada investeeringuid põllumajandussektorisse. Eesmärgiks on saavutada majanduskasv, sealhulgas tagada toiduga kindlustatus ja toiduohutus. Samuti tuuakse esile, et tuleb rohkem pingutada riikidevahelise kaubanduse edendamiseks.

Taust

  • Hiina Rahvavabariigi ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahelise poliitilise ja majandusliku koostöö arendamine on üks 16+1 initsiatiivi peamisi eesmärke. See kehtib ka põllumajandussektori puhul, kus fookuses on põllumajanduslike toiduainete kaubanduse edasine arendamine ning mahtude kasvatamine, koostöö suurendamine teadus- ja arendustegevuse vallas ning põllumajandus- ja toidutöötlemissektorite kestlikuks arenguks vajalike heade tavade vahetamine.

Recommended Posts