Põllumajandusuuringute Keskuse teade
22.05.2019

Siloseire esimesed tulemused – silotegu saab alata järgmisest nädalast

Heintaimede sileerimise optimaalse aja seiret korraldab Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) juba alates 2002. aastast. Proovid võetakse Eesti erinevatest piirkondadest – Harjumaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnumaalt, Saaremaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt. Analüüsid tehakse PMK söötade ja teravilja laboris ning analüüside tulemusi kommenteerib Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Uno Tamm.

Vaatluse all on erineva arengukiirusega kõrrelised (põldtimut, aruheinad, karjamaa-raihein) ja liblikõielised (ristik, lutsern) ning nende segukülvid kõrrelistega. Tulemused abiks põllumajandustootjatele silo tegemiseks parima aja leidmisel.

Seire jaoks vajalikud proovid võetakse 27. mail, 3. juunil, 10. juunil ja 17. juunil ning nende põhjal pannakse kokku konkreetse nädala sileerimise info. Info avaldatakse PMK veebilehel iga kolmapäev kuni jaanipäevani.

Esimene tulemus, 20. mail võetud proovidest, on avaldatud PMK veebil http://pmk.agri.ee/

Põldude vaatluse järgi ja soojussummat arvestades ei ole enamik kõrrelistest veel majanduslikus mõttes niitekõlbulikud. Heintaimiku kasvukõrgus on väike ja kogutud saak jääb tagasihoidlikuks. Soojad ilmad hetkel kestavad ja rohumassi juurdekasv on kiire. Siloteoga saab alata järgmisel nädalast.

Foto: Rita Nuiamäe, rohumaa PMK Kuusiku katsekeskuses

Lisainfo:
PMK söötade ja teravilja labor
672 9119 | ann.akk@pmk.agri.ee

Recommended Posts