Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
01.03.2022

 

Põllumajandus- ja Toiduamet suurendab valmisolekut seoses rändlindude saabumisega Eestisse. Eelmisel nädalal leidis kinnitust, et Saaremaal surnuna leitud luik kandis lindude gripi eriti ohtliku viiruse tüüpi.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on amet jälginud tähelepanelikult looduses ja lähiriikides toimuvat. „Põllumajandus- ja Toiduametit on juba teavitatud hukkunud mets- ja veelindudest. Amet tegeleb nende leidude uurimisega, et hinnata riski meie kodulindude populatsioonile ning olla valmis lisameetmete rakendamiseks. Eelmisel nädalal tuvastati selle hooaja esimene eriti ohtlik lindude gripi viiruse variant surnuna leitud luigel Saaremaal,“ kirjeldas Kalda.

„Kuna alanud on lindude tagasiränne, siis on väga oluline, et inimesed teavitaksid hukkunud veelindudest (haned, luiged), hulganisti surnud metslindudest või surnud röövlindude korjustest,“ rõhutab Kalda teavitamise olulisust. Eelmisel aastal teavitati surnuna leitud lindudest ametit ca 1000 korral, kokku uuriti neist ligikaudu 300, kellest 54 osutusid ohtliku taudi kandjateks.

Euroopa riikides on endiselt väga palju lindude gripi puhanguid kodulindudel ja teavitatakse ka hulgalistest vee- ja metslindude juhtumitest. Suurimas nakatunud farmis Poolas tuli hukata üle 40 000 linnu. Kokku on Euroopas alates eelmise aasta oktoobrist kuni tänaseni taudipuhangute tõttu hukatud 25 miljonit kodulindu.

„Kuna kevadine lindude ränne on hoogustumas, siis suureneb ka nakkuse leviku oht. Seetõttu on väga oluline, et linnupidajad teeksid kõik endast oleneva vältimaks haiguse jõudmist oma hoole all olevate kodulindudeni,“ selgitas Kalda.

Linnupidajad peavad tagama, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb vajadusel kasutada võrku, katust vms eraldusvõimalusi. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

Põllumajandus- ja Toiduamet jälgib pidevalt olukorra arenguid ning jagab linnupidajatele vajadusel täiendavaid juhiseid või kehtestab kodulindude populatsiooni ja sektori majandustegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks põhjendatud juhtudel ka täiendavaid piiranguid.

Mida teha, kui leiate surnud linnu:

  • teavita hukkununa leitud veelindude (haned, luiged), hulganisti surnud metslindude või surnud röövlindude korjustest veebirakenduse https://linnugripp.ee/teata kaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid ja ka pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. Teateid saab jätta ka helistades infotelefonil +372 605 4767.
  • kodulinnu surmast teavita veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Rohkem infot lindude gripist leiab linnugripp.ee.

 

Recommended Posts