Pressiteade
2. märts 2022
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

Täna algas PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. Sarnaselt eelmisele aastale saab 2022. aastal taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust, piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust.

Taotluste vastuvõtt toimub elektrooniliselt e-PRIAs ning taotlusi saab esitada 2.-21. märtsini ja hilinenult kuni 18. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse määratavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul on loomakasvatuse otsetoetused Eestimaa loomapidajate jaoks väga olulised. Need on välja töötatud selleks, et toetada piimalehmade kasvatajaid ning hüvitada ute ja kitse kasvatajatele nende kulutusi.

Toetuste sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

Piimalehma kasvatamise ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2022. a. Loomakasvatuse otsetoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2022. a ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2022. a kuni 30. juunini 2023. a.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab küsida helistades PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Võimalik on külastada ka PRIA maakondlikke teenindusbüroosid, aga selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu või telefoni teel. Teenindusbüroode kontaktid telefoni teel aja broneerimiseks leiab siit. PRIA teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kell 9–16.

Recommended Posts