Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
25.02.2022

 

Eesti lihtsustab seoses Ukraina sõjaolukorraga ajutise menetluse korras nõudeid Ukrainast saabuvate põgenikega kaasa võetud lemmikloomadele.

Euroopa Komisjon on pöördunud Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poole palvega lihtsustada Ukrainast EL-i sisenevate reisijatega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid.

Nõuded leevenevad eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele, kes ei vasta ühele või mitmele allpool loetletud veterinaarnõudele, kuid seda tingimusel, et lemmikloomaomanik teavitab kaasa võetud lemmikloomast nii Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) kui Maksu- ja Tolliametit.

Veterinaarnõuded on järgmised:

  1. Koer, kass või valgetuhkur on märgistatud mikrokiibiga või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011;
  2. Koeral, kassil või valgetuhkrul on kehtiv marutaudivastane vaktsineerimistõend;
  3. Koer, kass või valgetuhkur on läbinud marutaudi antikehade tiitrimise testi tunnustatud laboratooriumis, mille tulemused on rahuldavad (0,5 IU/ML või rohkem) ning vereproovi võtmise kuupäevast on möödunud 3 kuud või rohkem;
  4. Koera, kassi või valgetuhkruga on kaasas identifitseerimisdokument (veterinaarsertifikaat või lemmikloomapass, kui loom on EL-i päritolu), kuhu on märgitud marutaudi antikehade tiitrimise tulemus, mis tehti enne EL-i territooriumilt lahkumist.

Nakkushaiguste, eelkõige marutaudiviiruse sissetoomise risk Eesti territooriumile on kõrge. Käesoleva ajutise juhise eesmärk on luua protseduur, mis aitaks vähendada nakkushaiguste sissetoomise ohtu Eesti territooriumile ning lihtsustada inimeste liikumist üle piiri.

 

Millal ja kuidas teavitada?

Looma liikumisest tuleb teavitada, kui loom ei vasta veterinaarnõuetele ning kui sellise looma sihtriik on Eesti või kui sellise loomaga läbitakse Eestit transiidina.

Liikumisest teavitab loomaomanik või volitatud isik, kes täidab teavitusvormi kas eelnevalt lähteriigis või kohapeal piiripunktis (vajadusel abistab vormi täitmisel/saatmisel piiriametnik) ning saadab selle meiliaadressidele pta@pta.agri.ee, darja.trohhatsova@pta.agri.ee ning elika.brosman@emta.ee.

 

Hea teada

Kui lemmikloom siseneb EL-i läbi teise liikmesriigi, kuid looma sihtriik on Eesti, siis teavitab vastava riigi pädev asutus Eestit ise sellisest loomast (soovitavalt teavitusvormi abil).

Lemmiklooma peetakse Eesti piiril kinni vaid juhul, kui loomal esinevad nakkushaigustele viitavad kliinilised sümptomid või kui looma tervis on ohus.

Juhul, kui nõuetele mittevastava lemmiklooma sihtriik on Eesti, jääb loom PTA järelevalve alla. PTA määrab vajadusel nii looma isolatsiooni tingimused kui selleks ette nähtud aja.

Muude lemmikloomadega, nagu selgrootud, troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed, roomajad, närilised ja koduküülikud ning mõningad linnuliigid, liikumisel PTA-d teavitama ei pea, kuna Eestis nimetatud lemmikloomadele liikumise reegleid kehtestatud pole. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

Lemmikloomaga reisimine | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)

Recommended Posts