Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
9.12.2019

PRIA alustas 9. detsembril otsetoetuste ja hektaripõhiste üleminekutoetuste väljamaksmist.

Juba esimesel maksete tegemise päeval on oma toetuse kätte saanud ligi 4000 põllumeest. Ühtset pindalatoetust (ÜPT) taotlejaid oli tänavu kokku 14 262 ja ÜPTd taotleti kokku 965 253 hektarile ehk 3012 hektarile rohkem kui 2018. aastal. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlejaid oli 967, kes taotlesid toetust 35 555 piimaveisele. Paljud põllumehed on taotlenud toetusi erinevatest meetmest, mille määramised toimuvad jooksvalt ja raha võib seetõttu taotlejate pangakontole jõuda erinevatel päevadel.

Viit Eestis makstavat otsetoetust rahastab Euroopa Liit kokku 144 miljoni euroga. Otsetoetused moodustavad rohkem kui kolmandiku terve aasta jooksul PRIA poolt makstavatest summadest. Tänavune otsetoetuste eelarve on eelmise aasta omast ligi 10 miljonit eurot suurem.

Hektaripõhiseid üleminekutoetusi rahastab Eesti riik 4,5 miljoni euroga.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive: „Nii nagu varasematel aastatel, jõuab PRIA ka sel aastal otsetoetused enne jõule välja maksta. Käesoleva aasta teeb pisut erilisemaks see, et esimest korda saadi rohumaade hooldamise nõude kontrollimisel tugineda suuremas mahus niitmise automaattuvastussüsteemile SATIKAS. SATIKA abiga selgitati välja hooldamata rohumaad. Taoline kaugseire kasutamine aitas juba eos vältida toetuste maksmist hooldamata rohumaadele ja sellevõrra said korralikult hooldatud põllud rohkem toetust.“ Kaugseiresüsteem SATIKAS aitab kokku hoida ka kohapealsete kontrollide jaoks kuluvat aega.

Klientideni jõudvatelt summadelt on PRIA juba teinud vajalikud vähendused, tasaarveldused ja eraisikute toetustelt kinni pidanud tulumaksu.

Järgneva kahe nädala jooksul plaanib PRIA kõik otsetoetused välja maksta. Lõplikud andmed makstud toetuste kohta ning toetuste maakonnapõhise jaotuse avaldame oma kodulehel siis, kui kõik otsused on kinnitatud. Kliendid saavad endaga seotud maksete ja otsuste andmeid vaadata vana e-PRIA teenusest „Maksed ja võlgnevused“.

Recommended Posts