Pressiteade
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
5.10.2021

 

 1.–17. maini said mesinikud PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamise eest (edaspidi TARU). Täna, 5. oktoobril alustatakse toetuse väljamaksmisega.

TARU toetuse taotluse esitas 1958 mesinikku ja toetust taotleti kokku 38 062 mesilasperele. Toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust ning aitab kaasa põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimisele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2021. aastal on eelarve suuruseks 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust. 1. oktoobril kinnitas PRIA peadirektor käskkirjaga 2021. aastal mesilaspere toetuse ühikumäära, milleks on 22,68 eurot mesilaspere kohta.

Toetus makstakse taotlejatele välja ning toetuse saajate nimekirja leiab PRIA kodulehe TARU toetuse leheküljelt hiljemalt 15. oktoobril.

Recommended Posts