Pressiteade
28.mai 2020

28. mail alustas PRIA ute üleminekutoetuse (LUT), piima üleminekutoetuse (PII) ja veise üleminekutoetuse (VEI) väljamaksete tegemist. Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus (AMM) ja ute kasvatamise üleminekutoetus (UTT) makstakse välja jaanipäevaks.

Tanel Trell, PRIA otsetoetuste osakonna juhataja: „Arvestades, kui keeruliselt on ka põllumajandustootjatele käesolev aasta alanud, otsime enda poolt võimalusi neid toetada ja seda ka toetuste tavapärasest varasemate väljamaksetega. Selle töö tulemusena on mul hea meel teatada, et kolme tootmisest lahti seotud üleminekutoetuse puhul alustame väljamaksetega juba mai lõpus, mis on 3-4 nädalat varem kui tavapäraselt.“

Ute, piima ja veise üleminekutoetuste saajaid on tänavu kokku 2920 ja eelarve 5 170 962 eurot. Toetusi saavad jätkuvalt põllumajandustootmisega tegelevad isikud, kel on olemas vastavad toetusõigused. Ute üleminekutoetust saavad 346 taotlejat summas 12 585 eurot, piima üleminekutoetust saavad 857 taotlejat summas 3 824 403 eurot ja veise üleminekutoetust saavad 1717 taotlejat summas 1 317 963 eurot.

Loomakasvatuse üleminekutoetusi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Toetuste ühikumäärad kinnitas PRIA lähtudes eelarvetest iga toetuseliigi jaoks ning nõuetekohastest taotlustest. PRIA kinnitas LUT, PII ja VEI ühikumäärad 25. mail 2020. a.

Ühikumäärad 2020:

  • ute üleminekutoetus 0,68 €;
  • piima üleminekutoetus 0,00655 €;
  • veise üleminekutoetus 21,90 €.

Iga liiki toetus laekub taotleja kontole eraldi maksena. Makse sisu ja raha laekumise eeldatava aja kohta saab toetuse ootaja infot e-PRIAst. Andmed määratud toetuste kohta avaldatakse ka PRIA kodulehel toetuse leheküljel. Füüsilise isikuna toetuse taotlejatelt peab PRIA määratavalt summalt kinni tulumaksu.

Ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse ja ute kasvatamise üleminekutoetuse ühikumäärad otsustab PRIA hiljemalt 10. juuniks 2020. a. Üleminekutoetustega koos sai taotleda ka piimalehma kasvatamise otsetoetust, selle toetuse ühikumäära otsustab PRIA 1. detsembriks 2020. a.

Recommended Posts