Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pressiteade
18. detsember 2019

Põllumeestel ja loomapidajatel on PRIAst saadud otsetoetused käes

Saabuvateks jõuludeks on PRIA maksnud ca 14 tuhandele põllupidajale välja hektaripõhised otsetoetused ja üleminekutoetused, ligi tuhat loomapidajat on selleks ajaks kätte saanud piimalehma kasvatamise otsetoetuse. Nende toetuste tänavune eelarve on kokku üle 148,5 miljoni euro. 

Euroopa Liidu  rahastatavate otsetoetuste eelarve on 10 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal – 144 mln eurot – ning pea kõikide toetuste ühikumäärad on kõrgemad kui 2018. a. Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetusi rahastab Eesti riik, 4,5 mln euroga.
Põllumehed ja loomapidajad on PRIA klientide hulgas arvukaim toetusesaajate sihtgrupp ja neile makstavad ühikupõhised toetused moodustavad igal aastal suurima summa PRIA vahendatavatest toetustest.

„Teame, kui oluline on meie taotlejate jaoks kõnealuste toetuste õigeaegne ning sujuv laekumine ja meil on hea meel, et suutsime need ootused järjekordselt täita,“  ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

PRIA kodulehel on avaldatud iga meetme toetusesaajate nimekirjad koos määratud summadega 17. detsembri seisuga. (Lisanduda võivad üksikute klientide andmed, kelle toetuste kohta pole veel otsuseid kinnitatud).

Ühtne pindalatoetus – 92 073 765,47 eurot,  12833 toetusesaajat

Rohestamise toetus – 42 360 765,26 eurot, 12849 toetusesaajat

Noore põllumajandustootja toetus – 1 047 694,12 eurot,  836 toetusesaajat

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus – 531 062,47 eurot, 197 toetusesaajat

Piimalehma kasvatamise otsetoetus – 5 390 849,09 eurot, 931 toetusesaajat

Väikepõllumajandustootja toetus – 918 872,53 eurot, 1301 toetusesaajat

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus – 4 524 329,03 eurot, 4199 toetusesaajat

Heinaseemne üleminekutoetus – 11 493,76 eurot, 37 toetusesaajat

Taotleja kontole laekuv summa võib kodulehel avaldatud määratud summast erineda, sest vajadusel teeb PRIA määratud summalt enne väljamakset tasaarveldusi, samuti on eraisikute toetustelt kinni peetud füüsilise isiku tulumaks.

Recommended Posts