Põllumajandusuuringute Keskus
PRESSITEADE
21.10.2019

Põllumajandusuuringute Keskus tähistab aastapäeva ajalooraamatu väljaandmisega

Põllumajandusuuringute Keskuse endiste ja praeguste töötajate mälestuste põhjal on valminud raamat „Põllumajandusuuringute Keskus ajas ja ruumis. PMK 20“, mida esitleti 17. oktoobril Sakus PMK aastapäeva seminaril.

„Raamatu mõte tekkis möödunud aastal, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktusel,“ selgitab kogumiku koostaja, jääkide ja saasteainete labori juhataja asetäitja Merike Toome. „Algselt PMK 20 aastapäeva tähistamiseks planeeritud kogumikust aga sündis koostöös kolleegidega midagi suuremat. Osade PMK struktuuriüksuste puhul minnakse ajas palju rohkem tagasi, kui 20 aastat. Näiteks seemnekontrolli labori ja katsekeskuste ajalugu ulatub Eesti Vabariigi algusaega.“

„Ajalooraamat on pilguheit ja tunnustusavaldus keskuse tööle, eelkõige aga tunnustus inimestele, kes seisid ja seisavad Põllumajandusuuringute Keskuse taga,“ ütles direktor Pille Koorberg raamatu esitlusel. „PMK on aastate jooksul kasvanud ja arenenud kui suur puu, mille juured on kõvasti mullas. Sellel puul on palju harusid ja igaüks on tähtis. Neis aastates on tänuväärset tööd ja saavutusi, mille üle uhke olla, mida hea sõnaga meenutada.“

Trükis „Põllumajandusuuringute Keskus ajas ja ruumis. PMK 20“ on elektrooniliselt kättesaadav PMK veebilehelt.

Põllumajandusuuringute Keskus on põllumajandust ja maaelu arengut toetav Maaeluministeeriumi poolt hallatav riigiasutus. See ühendab viite erinevat laborit, katsekeskusi Kuusikul, Viljandis ja Võrus ning osakondi, mis tegelevad põllumajanduskeskkonna seire, maamajanduse analüüsi ja maaelu võrgustikutööga.

Asutuse eelkäijaks on 21. oktoobril 1964, 55 aastat tagasi, Sakus tööd alustanud Vabariiklik Agrokeemia Laboratoorium, mis aastatel 1982¬1997 mitu korda reorganiseeriti, alguses Vabariiklikuks Põllumajanduskeemia Projekteerimis-uurimisjaamaks, siis Vabariiklikuks Agrokeemiakeskuseks ning seejärel Riigi Taimekaitseameti Agrokeemiakeskuseks. Aastal 1998 aga loodi Taimse Materjali Kontrolli Keskus, mis 2004. aastal nimetati Põllumajandusuuringute Keskuseks.

Recommended Posts