Põllumajandusuuringute Keskus
PRESSITEADE
04.03.2019

Põllumajandusuuringute Keskus alustab 6. märtsil ettevõtjate küsitlemist

Põllumajandusuuringute Keskus uurib põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjate toetamise vajadusi.

6. märtsil algava veebiküsitluse kaudu soovitakse välja selgitada, millised on ettevõtjate arengusoovid, investeeringu vajadused ja kitsaskohad finantsvahendite kaasamisel.

„Toetusvajaduse uuringu küsimustikule vastates on ettevõtjatel võimalus kaasa rääkida järgmise maaelu arengukava toetuste planeerimisel,“ selgitab teema olulisust maamajanduse analüüsi osakonna juhataja Marju Aamisepp.

„Põllumajandus on Euroopa Liidus kõige enam avalikest vahenditest toetatav ettevõtlusvaldkond. Seetõttu on äärmiselt oluline, et neid vahendeid kasutatakse võimalikult sihipäraselt“, selgitas Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. „Seetõttu kutsun meie põllumajandustootjaid küsitluses osalema“, lisas ta.

Veebiküsitluses osalemiseks saadetakse kutse ligi 5 tuhandele erinevas valdkonnas tegutsevale ettevõttele üle Eesti. Küsitlus on vastamiseks avatud kuni 20. märtsini.

 • Toetusvajaduse küsitluse põhifaktid:
  • küsitlusse on kaasatud 5000 ettevõtet, fookuses põllumajandustootjad, põllumajandustoodete töötlejad ja turustajad ning maapiirkonnas erinevatel tegevusaladel tegutsevad ettevõtted
  • küsitlus on veebipõhine, valdavalt valikvastustega
  • sõltuvalt valitud vastustest avaneb vastamiseks 23-41 küsimust
  • vastamine võtab aega 10-20 minutit
  • vastamist saab vajadusel katkestada ja jätkata sobival ajal
  • soovi korral saadetakse vastajatele küsitluse kokkuvõte e-postiga
  • küsitlus viiakse läbi 6.-20. märtsini 2019

Toetusvajaduse uuringu lühiülevaade:

Uuringu „Põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajadused ja võimalik sekkumisloogika“ viib Põllumajandusuuringute Keskus läbi Maaeluministeeriumi tellimusel. Planeeritav uuringu lõpptähtaeg 2019.a november.

 • Uuringu käigus:
  • analüüsitakse sihtgruppide majandustulemusi vähemalt kolme eelneva aasta andmete baasil, mille kohta vajalikud andmed on kättesaadavad
  • antakse hinnang, kuidas oleks võimalik piiratud vahenditega saavutada parim tulemus ettevõtjate toetamisel nende tegevuse arendamisel
  • kaardistatakse võimalike toetuskeemide ja vahendite vajadus ettevõtjate arenguvõimaluste realiseerimiseks ja kitsaskohtade lahendamiseks ning analüüsitakse väljapakutavate meetmete mõju
  • tehakse ettepanekuid, kuidas kõige efektiivsemalt tagada maapiirkonna ettevõtluse mitmekesine struktuur ja konkurentsivõimelise areng.

Recommended Posts