Ramón Armengoli arvamusavaldus

Põllumajandustootjatel on kõrini valedest faktidest

Hiljuti käivitasime Euroopa kampaania Meatthefacts, mille eesmärk on lõpetada loomakasvatuse ja liha kohta valet teavet või müüte. Eesmärk on teaduslike argumentide ja objektiivsete andmetega ümber lükata loomakasvatussektoris saadud lugematu arv süüdistusi ja näidata potentsiaalseid tagajärgi ühiskonnale, kui loomakasvatus lõppeks.

Avalikkuse šokeerimiseks mõeldud lihtsad sõnumid ja pealkirjad on mõjutanud loomakasvatuse mainet; kõige enam süüdistatakse meid loomade väärkohtlemises. Tänapäeval on loomade heaolu tagavate rühmade survel ühiskond teadlikum ja parandusi on tehtud seadusandluses, mida oleme hakanud oma taludes positiivselt rakendama. Vaja oleks palju haridust ja teadlikkuse tõstmist selgitamaks, miks teatavaid käitlemisviise rakendatakse, sageli selleks, et kaitsta loomi endid (saba dokkimine, võõrutamine jne), ja linnastunud ühiskond ei pruugi sellest aru saada. Kuid praegu lihtsalt tavade selgitamisest ei piisa ja radikaliseerunud rühmitused ahistavad sektorit otseselt, nõudes igasuguse loomakasvatustoodangu kaotamist.

Mis puutub meie tervisesse, siis hiljuti lükati Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri aruanne punase liha liigtarbimise ohtlikkuse kohta ümber sadade uuringute ülevaatega, milles öeldakse, kuidas WHO oma järeldustesse kiirustas. Uurimata teadusringkondade usaldusväärsust, peame kaaluma argumentide ülevaatamist. Toitumine on liiga keeruline, et seda omistada ühele toidutüübile, puhtalt positiivsete või negatiivsete omadustega. Nagu Euroopa Parlamendi liige Clara Aguilera MeattheFactsi kampaania tutvustamisel rõhutas, peaks meile sobilik olema Vahemere dieet, kus on palju puu- ja köögivilju, aga ka liha.

Kliimamuutuste eksperdirühma avaldamine sisaldas enam kui 28 meedet, kuid, mis pole üllatav, kajastus meedias vaid lihakulu vähendamise vajadus. Ehkki me ei soovi, et meid süüdistataks kliimamuutustes, võtame keskkonnaprobleemid kõhklemata käsile. Me kohaneme uute keskkonnanõuetega ja meil on selleks vajalik tehnoloogia. Üks näide on ümberarvestuskursside paranemine 40% võrra viimase kümne aasta jooksul.

Selles Euroopa karjakasvatuse kaitsmise algatuses osalevad ühehäälselt üksteist Euroopa organisatsiooni, et peatada sõnumid, mis segavad põhjendamatult terviseprobleeme, keskkonnateavet ja argumente antropomorfse eelarvamusega. Desinformatsioon ja valemüüdid juurduvad ühiskonnas. Ehkki antibiootikumide tavapärane kasutamine on keelatud enam kui kümme aastat, on sellest faktist teadlik vaid 38% eurooplastest. Paljud teised usuvad, et neid kasutatakse valimatult. Teine näide on arusaam, et parem on süüa töödeldud köögiviljaburgerit, milles on rohkem kui 20 koostisosa, kui lihtsat ja toitvat liha.

Sõnum on selge, loomakasvatus on osa lahendusest ja mitte osa probleemist, oleme üliolulised kasvava elanikkonna toitmiseks, planeedi bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks ja põllumajandusliku toidutöötluse süsteemi edendamiseks. Ühistud baseeruvad oma tegevuses põhiliselt ringmajandusele ja selles tulevases süsteemis teeme oma tootjatega kõvasti tööd, aitame kulusid internaliseerida, eraldame ressursse teadusuuringutele ja pakume vahendeid selle ümberkujundamise juhtimiseks, võites nii iga päev jätkusuutlikkuses.

Originaaltekt: Opinion Piece by Ramón Armengol 2


Ramón Armengol
Cogeca asepresident ja seakasvataja

Recommended Posts