PRESSITEADE
Maaeluministeerium
28.10.2019

Põllumajandussektori diislikütuse aktsiisisoodustuse arutelud jätkuvad

 28. oktoobril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung, kus põhiteemana arutati põllumajandussektori diislikütuse aktsiisisoodustust.

Maaeluministeeriumis kogunesid põllumajandusorganisatsioonide esindajad, et leida erimärgistatud diiselkütuse korrastamiseks lahendused, mis tagaks soodustingimustel diislikütuse paindliku müügi ainult neile, kellel on selleks õigus.

Lahendusena pakuti võimalust jätkata kütuse erimärgistamisega ning automaatse aktsiisisoodustusega, mis rakendub ostmise hetkel, kuid piirata ostjate ringi. Eesmärk on tagada kütuse müük üksnes põllumajandustootjatele ning kutselistele siseveekaluritele.

Maaeluminister Mart Järviku sõnul on erimärgistatud diislikütuse aktsiisisoodustus põllumajandussektorile väga tähtis. „Soodusmääraga kütus on kodumaise toidutootmise konkurentsivõime oluline nurgakivi,“ nõustus minister sektoriga. „Samas tuleb leida senisest paremad lahendused, mis ennetaksid sellise kütuse väärkasutust ja oleksid võimalikult kerged kontrollida. Olime ühel meelel, et säilima peab kiire soodustuse saamise võimalus. Leitav lahendus peab aitama ka vähendada riigiasutuste halduskoormust,“ lisas Järvik.

Maaeluministeeriumil on kavas esitada 2019. aasta jooksul valitsuskabineti nõupidamisele konkreetsed ettepanekud. Need saavad sündida üksnes tihedas koostöös sotsiaalpartneritega, Rahandusministeeriumiga, Maksu- ja Tolliametiga, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ning kütusemüüjatega.

Teistest teemadest olid päevakorras piima ja piimatoodete nimetustega seonduv, vabatahtliku päritolumärgistuse juhend ja otsetoetused aastal 2020.

Taust

Eestis on müügil paralleelselt tavapärane diislikütus ja ka eriotstarbeline diislikütus.

Eriotstarbeline diislikütus on värvainega erimärgistatud (nn sinine diislikütus) ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse kohaselt on seda lubatud kasutada vaid kindlal otstarbel ‒ põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas ning kuivatis põllumajandustoodete kuivatamiseks. Samuti tohib seda kasutada kutselisel kalapüügil sisevetes.

Eriotstarbelisele diislikütusele kehtib soodsam aktsiisimäär ‒ kui diislikütuse tavaaktsiisimäär on 493 eurot 1000 liitri kohta, siis eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 133 eurot 1000 liitri kohta. Seega on vahe 1000 liitri kohta 360 eurot (1 liitri kohta 36 senti).

Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmetel lubati 2018. aastal tarbimisse kokku 83 miljonit liitrit erimärgistatud diislikütust. Aktsiisisoodustus saadakse ostmise hetkel ning ostukogus ei ole piiratud. Ostuhetkel ostja tuvastatakse ning ostuandmed esitatakse EMTA-le.

EMTA hinnangul esineb kütuse väärkasutust. Väärkasutuse riskiga isikutele müüdi 2018 hinnanguliselt kokku ligi 13,2 miljonit liitrit kütust, mis teeb väärkasutuse riskiga isikute aktsiisisoodustuse rahaliseks mahuks hinnanguliselt 4,7 miljonit eurot.

Recommended Posts