2022. aasta 12.-19. oktoobril sai esitada taotlusi põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. PRIA määras 95 noortalunikule toetust kokku 5 690 005 eurot. Maksimaalses ulatuses ehk 60 000 eurot sai toetust 94 noortalunikku.

Taotlusvooru eelarveks oli esialgu eraldatud 4,14 miljonit eurot. Kuna taotlejate huvi toetuse vastu oli prognoositust suurem, suurendati maaeluministri poolt 4. jaanuaril 2023. aastal taotlusvooru eelarvet 1 560 000 euro võrra ja toetuse kogu eelarveks kujunes 5,7 miljonit eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb: „Sel korral olid äriplaanide hindepunktid kõrgemad kui varasemalt. Rõõm on tõdeda, et näha oli paremat ettevalmistust äriplaani koostamisel. Tõenäoliselt tuli selles osas kasuks, et antud voorus pidid taotlejad läbima kohustusliku ettevõtlusalase infopäeva.“

Populaarsemaks tegevusvaldkonnaks, millele toetus määrati, on teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus, kus toetus määrati 31 ettevõtjale.

Maakonniti on enim toetuse saajaid Tartumaal (13), kus noorte seas on populaarseimaks tegevusvaldkonnaks köögiviljakasvatus ja teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus. Järgnesid Võrumaa ja Pärnumaa, kus toetuse saajaid oli vastavalt 12 ja 10.

Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Maakond Toetusesaajate arv Rahuldatud toetuse summa (eurot)
HARJUMAA 7 420 000
HIIUMAA 0 0
IDA-VIRUMAA 2 120 000
JÕGEVAMAA 6 360 000
JÄRVAMAA 9 540 000
LÄÄNEMAA 6 360 000
LÄÄNE-VIRUMAA 4 240 000
PÕLVAMAA 7 410 005
PÄRNUMAA 10 600 000
RAPLAMAA 4 240 000
SAAREMAA 6 360 000
TARTUMAA 13 780 000
VALGAMAA 2 120 000
VILJANDIMAA 7 420 000
VÕRUMAA 12 720 000
Kokku: 95 5 690 005

Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Infot toetusesaajate kohta leiab PRIA kodulehelt.

Recommended Posts